Направи си сам:ИГРА ЛОТО

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/02/2018 - 09:30
Направи си сам помощници в ученето

 

Какво представлява?

Играта включва следните материали:

  1. Табло с картинки/ букви/ думи (подбрани според нивото на детето и целите на терапията към момента)
  2. Отделни картончета със съответните картинки/букви/думи

        

За кого е подходяща?

Играта е подходяща за деца, които в момента се учат да разграничават картинки, букви или думи по определен признак или според определен детайл.

За какво помага играта?

Играта помага по забавен начин за развиване на уменията за концентриране на вниманието към определен детайл. В показания вариант от първата снимка детето трябва да намери сред картите, които държи, съответната картинка с правилната позиция на мишлето спрямо елементите на ръкописната главна буква „П” от таблото, като картинката трябва да бъде избрана и спрямо правилната посока на опашката на животинчето.

Тренирането на вниманието към тези малки детайли (мястото на мишлето спрямо елементите на буквата, самите елементи на буквата и посоката на опашката на животинчето) ще помогне на детето да обърне внимание и на различните елементи, които разграничават буквите и цифрите, които учи в момента, една от друга, както и на мястото на елементите в буквата. В хода на работата освен вниманието се развива и паметта, защото детето запаметява характеристиките на стимулните материали, с които работи.

Освен вниманието и паметта, можете да развивате и речниковия запас и уменията за назоваване и сортиране като работите по теми: превозни средства, плодове, зеленчуци, форми, цветове, др.

Какво друго е важно да помним?

Винаги можете да направите играта по-забавна като включите (състезателен) елемент на редуване с Вас или друго дете.

Както винаги, подберете внимателно стимулните материали, така че да създават премерено предизвикателство за детето, тоест да не бъдат твърде лесни и скучни или твърде трудни и обезкуражаващи. 

 

 

Маргарита Аспарухова, логопед

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин