Проект "Моят отпечатък..."

"Моят отпечатък, моят глас, моят избор"

 

Казват, че старите индианци имали поговорка "Ние не сме наследили земята от предците си, а сме я взели назаем от децата си".

А знаят ли децата ни за своята отговорност към опазването на природата и грижата за растенията, животните, хората?

С този проект, подкрепен от международнaта мрежа Bridge 47 и съфинансиран от Европейския съюз, Сдружение за споделено учене ЕЛА си поставя за цел да подкрепи младите хора в това да изследват и осъзнаят личната си роля за това обществото ни да се развива като активно гражданско общество, което следва устойчивите принципи за развитие.

Ние влияем на света около нас чрез ежедневните си избори - как пътуваме до работа и до училище, от къде си купуваме дрехи и храна, къде изхвърляме опаковките си, участваме ли в доброволчески инициативи, садим ли дървета и цветя, говорим ли открито за проблемите, които срещаме, помагаме ли си, търсим ли помощ и подкрепа за идеите си.

Но дали децата си дават сметка за всичко това - интересуват ли се от къде идват шоколадът, телефоните, маратонките им? Замислят ли се дали да поправят счупена вещ или да я изхвърлят? Знаят ли къде е безопасно да се изхвърлят стари таблети и батерии, уважават ли многообразието от хора и култури, с които се срещат? Как изразяват мнението си? Вярват ли, че още сега, на 8 или 12 години, тяхното мнение и техните решения вече имат значение не само за тях и семейството им, но и за хора от другия край на света, за природата в града, за развитието на страната им? Знаят ли как да защитават правата си по убедителен, но ненасилствен начин начин? Могат ли да увличат семействата, училищата и приятелите си, за да подкрепят идеите и инициативите си?

Нарекохме този проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор" именно за да подкрепим младите хора да се замислят какво остава след всеки един техен ден, след всяко тяхно действие или дума. С помощта на вас, техните учители и родители, искаме да ги поканим на едно изследователско приключение, по време на което да помислят какво от това, което е, искат да запазят и развият, и какво биха искали да променят. А след това да използват наученото, за да предадат нататък вълната от смисъл и грижа на връстниците си чрез своите рисунки и есета.

 

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и проект Bridge 47

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Отговорността за съдържанието на тази публикация се носи изцяло
от Сдружение за споделено учене ЕЛА и по никакъв начин не трябва да се счита,
че отразява виждането на Европейския съюз.

 

Когато цялото семейство се включва, доброволчеството е приятно и сплотява. За това ни разказа Ноемин Райкова.

Разберете за какво според Георги Дуров са нужни "цял отбор от добри сърца и сръчни ръце".

Разберете повече за якето, което ще се превърне в раничка, за да се пази природата от замърсяване.

Прочетете кой скъп спомен се пази грижливо, но ако се счупи, ще се рециклира и върне в магазина, за да зарадва някой друг – под друга форма или вид.

Разберете историята на "трите мишлета" и на тази дънкова чанта, разказана в конкурса "Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор".

Чанта за многократна употреба - защо ни е необходима?

Конкурс за устойчиво развитие за деца от 7 до 14 г.

Тук сме обобщили накратко ползите за децата от участието им в проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор".