Материали от Национална конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
 
 
11 май, Международен панаир, гр. Пловдив
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
Откриване: 
 
 
Практики в детската градина 

Първа сесия:

 1. Променяме се заедно – приобщаване на деца от малцинствени етнически групи на възраст 3-6 години, за които българският език не е майчинСтела Тодорова, учител в ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, обл. Плевен
 2. Да бъдем добри – тренинг с деца от подготвителна група и родителиХристина Трифонова, учител в ДГ „Детелина“ гр. Дряново
 3. Азбука на оцеляванетоМилена Стефанова и Валя Иванова, учители в ДГ „Щастливо детство“,  гр. Плевен
 4. ИГРАЕМ И УЧИМ ЗАЕДНО игрово-практически ситуации, реализирани чрез адаптирани материалиРалица Георгиева, ресурсен учител в РЦПППО и Грета Христова, старши учител в ДГ „Щастливо детство”, Филиал „Приказен свят” , гр. Плевен
 5. Вълшебството на думите – вдъхновяващи или нараняващиЕлена Михайлова, главен учител в ДГ „Слънце“ и Нела Христова, психолог в детски градини, гр. Габрово
 6. ЛОДИ – модел за равен шансРумяна Николова, директор на ДГ „Теменуга“, гр. Плевен
 7. Работа на деца със СОП в малки групи-използване на STEM концепцияВаня Димитрова, директор и Соня Апостолова, психолог в ДГ 40 „Детски свят“, гр. Варна 

Втора сесия:

 1. НИЕ, децата от група Мечо пух и големите уроци за животаПетя Ячева, учител в ДГ „Калина“, гр. Плевен
 2. Танцуващи рисунки – музикално-подвижна играСветлана Атанасова, главен учител в ДГ „Българче“, гр. Стара Загора
 3. Зъбки бели, зъбки здравиРосица Бурева, учител в ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик
 4. Важното е да сме заедно, Олимпия Миран , учител, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив
 5. Светът през детските очи – фотография за малчуганиМилена Георгиева-Шишкова, учител и Ели Грозева, директор в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив
 6. Вкусната образователна градинкаМария Стоицова, учител в 59 ДГ „Елхица“, гр. София

 

Практики в начален етап

Първа сесия:

 1. Методът големи помагат на малки за изграждане на умения в групи на ученици билингви, Ваня Кондева, логопед и Елена Андонова, психолог в ОУ „Христо Ботев”, гр. Поморие
 2. Приобщеният родител – ключ към успеха на приобщаващото училище, Диана Петкова-Велчева, директор и Иван Пейчев, зам.-директор в НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец
 3. Програма „Научи се да даряваш“. Как учениците стават вдъхновени доброволциЛилия Рачева, старши учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък
 4. С малки и големи ученици по пътя към гражданското общество, Светла Филева, учител СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново
 5. Пукльовците – кооперативни образователни игри за таблети, специално предназначени за училищна среда, Красимира Таскова, главен учител в 120 ОУ „Г. С. Раковски“, гр. София
 6. Игри и дейности за разпознаване и изразяване на емоциите в класната стая, д-р Светлана Станчева, старши учител в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
 7. eTwinning – модерният начин за общуване в училищната общност на Европа, Калинка Русалова, учител ОУ "Васил Левски", Пловдив

Втора сесия:

 1. Нетрадиционни родителски срещи. Как родители съчиняват рецепта за успешен ден за своето детеСнежана Якимова, учител в НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен
 2. Създаване на успешен екип и изграждане на стратегия за повишаване на грамотността и подобряване на социализацията, Екатерина Делинова, директор в ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив
 3. Шест мислещи шапки – инструмент за изграждане на критично мислене у децатаМария Петрова, старши учител в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив
 4. Ролята на масовия учител за социалното и педагогическо  приобщаване на дете със специални образователни потребности към училищния живот, Мария Хаджистойчева, начален учител в ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Сотиря
 5. Седмично почистване в класната стая, като метод за сплотяване на класаКадер Сахлим, учител ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Езерче
 6. Интересно и лесно или инициативи учител-родители-деца за изграждане на ефективно взаимодействие и довериеДесислава Кръстева, старши учител в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив
 7. Ден на приобщаването 2018 – Различни заедно, Биляна Асеновска и Валентина Георгиева, учители в ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница

 

Практики в прогимназиален етап и гимназиален етап 

Първа сесия:

 1. Бинарен урок по физика  и химия „Пътешествие в страната на чудесата“ – модел за активно учене на седмокласниците и провокиране  интереса на по-малките ученици към „трудните” предметиСимона Ковачева, учител по математика и физика и Елка Данева, учител ЦОУД в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
 2. Емоционалното съпричастие – път към желанието да четеш и умението да разбереш, Марта Радева, учител по БЕЛ в I ОУ „Христо Смирненски“, гр. Провадия
 3. Участието в конкурси и извънучилищни инициативи като средство за повишаване на интереса и мотивацията за учене по природни науки в прогимназиален етапСтефан Петров, учител по ЧП, ХООС, БЗО и ФА в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София
 4. Интегриране на подходи за социално-емоционално учене към преподаването по БЕЛ в 12. клас, Вероника Петкова, учител по БЕЛ в ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София
 5. „Заедно можем повече“ – представяне на училищни кампании за активно ученеХристина Фидосиева, специален педагог и Цветан Георгиев, учител по ИТ в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени
 6. Дейности за активно учене в часовете по география и икономика за развиване на емоционалните компетентности и социални умения на учениците, Ивелина Гачева, учител по БЕЛ, история и цивилизации и география и икономика в ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево
 7. Училищна библиотека във фоайето – съвместен проект на ученици, учители и родителиСтанислава Петрова, педагогически съветник в ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна

Втора сесия:

 1. „Уча, за да знам. Знам, за да мога!“ – бинарен урок по природни науки и БЕЛ, Юлияна Калошева, учител по природни науки и Владимир Лечев, учител по БЕЛ в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Сотиря
 2. Междупредметните връзки – възможност за успешна работа в професионална гимназияд-р Мая Рогашка, зам.-директор и Донка Петрова, учител в ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
 3. „Escape school" - учене чрез игра, Стойна Делчева, директор и Силвия Богданова, учител по география и икономика в ОбУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле
 4. Училищният театър – място за споделяне на таланти и емоцииВеска Иванова, учител по БЕЛ в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене
 5. „Да бъдеш днес Серафим“ – проектно-базиран урок по литература, Заприна Глушкова, учител по БЕЛ в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово
 6. Петъчни рефлексииЦветомира Енева, учител ГЦОУД в ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот

 

* Презентациите ще бъдат качвани след получаване на декларации за родителски съгласия за учениците, които участват в снимките в тях. Качени са в pdf формат поради технически съображения.  

*В случай, че искате да се свържете с някой от презентаторите за повече информация относно представената практика, моля обръщайте се към нас на: priobshti.se@cie-bg.eu