Снимки от Конференция Практики 2018, гр. Велико Търново