Филм за Модел "Едно училище за всички" /пълна версия/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/02/2020 - 11:45

С помощта на режисьора Ирена Даскалова и на учителите и директорите от училищата-партньори, екипът на Сдружение ЕЛА събра в този филм опита си от програма "Едно училище за всички" и от прилагането на българския модел за изграждане на приобщаваща уичлищна среда.

Заедно отговорихме на въпросите: "Готово ли е бълграското училище да се промени, за да откликне на многообразните нужди на своите ученици и учители? Как да развиваме лидерските умения на учителите в екипа? Как да се погрижим за развиването и поддържанетото на позитивен микроклимат в училището? Как да направим приобщаваща всяка класна стая и да преподаваме според нуждите и интересите на всички деца? Как да сме сигурни, че сме се погрижили средата в училище да е сигурна и безопасна? По какъв начин да привлечем родителите като партньори на училището?"

Ако филмът Ви вдъхнови да работите за позитивна и осмислена промяна и във Вашите училища, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда. Очакваме Вашите въпроси на e-mail: office@cie-bg.eu и на телефон 0898 500 848.

 

Сдружение за споделно учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин