мисловни карти

Как нагласите и поведението на учителите оказват влияние на резултатите на учениците? Как да преподаваме, така че всички ученици да учат и напредват според своето собствено темпо? Как можем да улесним ...

    Тони Бюзан е световноизвестен автор, лектор и съвет­ник на държавни институции, фирми, университети и учи­лища в областта на уменията за ефективно използване на мозъка,...
Много ефективен начин за представяне на информацията на всички ученици е чрез подреждането й в схеми. Схематичното представяне е визуална стратегия, която използва линии, стрелки, кръгове,...

Мисловните карти са един от най-добрите начини човек да организира знанието си по определена тема, да представи визуално идея или концепция...