Схематично представяне на информацията

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/04/2015 - 09:15

Много ефективен начин за представяне на информацията на всички ученици е чрез подреждането й в схеми. Схематичното представяне е визуална стратегия, която използва линии, стрелки, кръгове, квадратчета и др., за да демонстрира по ефективен начин как е структурирана информацията: йерархично, причина-следствие, прилики и разлики, циклични и линейни последователности и др. Възможностите за употреба на схемите са безброй - учителят сам избира кога и как да ги включи в часа в зависимост от целите на урока.

Картинките, които изграждат схемите, служат за визуален ориентир, който трябва да подобри представянето и разбирането на информацията. Картинките изпълняват тази функцията като представят ключова информация за материала.

Някои схеми могат да помогнат на учениците да мислят за съдържанието на урока или по определена тема по разнообразни или по конкретно специфични начини. Схематичното подреждане и представяне на информацията може действително да подпомогне ученето на ученици от различните класове в области като писане, четене с разбиране и конкретни предметни области.

Учителите трябва да изяснят на учениците за какво и как да използват схемите и да им покажат различните начини и ситуации, в които могат да ги използват, за да подобрят ученето си.

Учителите трябва да бъдат ясни в инструкциите си: да обясняват и да демонстрират на учениците как се представя схематично информацията. След като се представи този метод на учениците, инструкциите към тях могат да се променят така, че учителят да предоставя възможности на всички ученици да променят или да създават свои собствени схеми. Учителят трябва да напомня на учениците, че могат да подобрят уменията си като започват отново схемите си или ги редактират в хода на работата си с тях.

Важно е учениците да се обучават и подкрепят в това да научат как самостоятелно да изработват и използват своите схеми. Това може да се случи като първо се представи относително проста версия на схемата и след това, когато учениците се почувстват уверени да я използват, постепенно могат да се въвеждат допълнителни елементи.

Примери за схеми:

 

 

Джейкъб Хакет - Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин