мотивиране

Закачането на бележки, върху табло за обратна връзка в класната стая е стратегия, която може да бъде ефективно използвана в работата с децата, за да се подобри поведението им и да се повиши тяхната...
„Начинът, по който говорим на децата, се превръща в техния вътрешен глас.”                              ...