приобщаващо образование

Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето, позната още като ICF, предлага общ език и рамка за описание на човешкото здраве и на различни състояния, свързани с...
"На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и...
"На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и...
От днес, 1 август 2016 г., влиза в сила новият закон за образованието. "На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща...
Вчера следобед, 23 юни 2016 г. в София се проведе “Празник на приобщаващото образование”, организиран от Център за приобщаващо образование. Специално за събитието бяха дошли учители и...
 (.pdf) "Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители" Маргарита Аспарухова и Център за приобщаващо оразование   Скъпи РОДИТЕЛИ,Всички знаем, че родителството е...
Център за приобщаващо образование обединява деца, родители и учители да покажат каква трябва да бъде училищната среда Кампания “Дни на приобщаването” 2016 стартира на 11 април и...
Център за приобщаващо образование стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016 - „Приобщаването започва от нас“. В рамките на три месеца, с много дейности и...

Приобщаващото образование е важно за обществото, защото възприемаме хората като личности, а не като хора, които са различни.

В последните години се наблюдава феноменът на превръщане на училището освен в образователна във възпитателна институция. То все повече и повече започва да има и социална функция. Увеличава се броят...
  На 12 декември 2015 г. в зала 6 на Националния дворец на културата се проведе годишната международна конференция по приобщаващо образование “Едно училище за всички – изграждане...
Един поглед към българската реалност в сферата на грижата за децата и приобщаването, който, за съжаление, все още е актуален. "Най-важното при децата с увреждания е, че те са деца. И...
  Предложенията, които единодушно бяха приети от деца и младежи със специални образователни потребности от 29[1] държави, които посещават гимназии и професионални училища, бяха обединени в...
Вдъхновяващо послание на д-р Джон Рейвънскрофт, Единбургски университет, за това как изглежда образованието на 21-ви век и какви качествата трябва да притежава приобщаващият учител. Ето видеото,...
По време на конференцията "Приобщаващо образование – образованието на 21 век" попитахме как изглежда приобщаващото училище на 21-ви век и как можем да създадем позитивна атмосфера в...
Блиц интервю с д-р Джералдин Сканлън, Дъблински университет и проф. Джон Рейвънскрофт, Единбургски университет. По време на конференцията "Приобщаващо образование – образованието на 21 век...