Едно училище за всички или как се създава приобщаваща училищна среда в България

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/12/2015 - 11:30

 

На 12 декември 2015 г. в зала 6 на Националния дворец на културата се проведе годишната международна конференция по приобщаващо образование “Едно училище за всички – изграждане на приобщаваща училищна среда”, която беше открита от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева от фондация „Америка за България“ и Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование (ЦПО).

         

Специален гост бе проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет в Сиатъл, който засегнa ключови аспекти на приобщаващите практики в САЩ. Над 380 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),   и споделиха опит, идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда по време на четирите панелни дискусии - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители. Конференцията се организира от Център за приобщаващо образование и се проведе с подкрепата на  фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички" и УНИЦЕФ.

      

Централен акцент на Конференцията бе представянето на българския модел за приобщаващо училище, който ЦПО създаде заедно с 5 училища-партньори от  страната  и експерти от САЩ и Европа. Успешното прилагане на модела изисква координираното и систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Всички тези четири елемента са взаимосвързани и си взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва действието им. Моделът следва няколко основни принципа, които имат доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики - екипно вземане на решения, решения базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност.

 

Панелна дискусия "Законодателна рамка" с представители на МОН, НПО и училища

По време на конференцията беше обсъдено и как принципите и философията на приобщаващото образование, залегнали в новия ЗПУО и в подготвящия се стандарт за приобщаващо образование ще бъдат реализирани в практиката. Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят тревогите си с представителите на МОН. Няколко са новите моменти в Закона. Той утвърждава приобщаващото образование като част от правото на образование. Едновременно с това, училището получава възможност да управлява и организира само подкрепата за учениците си. Всяко дете, което в даден момент има нужда от подкрепа в ученето, ще може да разчита на училището за това. Специално място е отделено на ранното разпознаване и на превенцията на трудности в ученето.

   

Във втората част на конференцията в четири последователни панелни дискусии бяха обсъдени четирите важни елемента на изграждане на приобщаваща училищна среда - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители. Модераторите и   панелистите споделиха и обсъдиха идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда, а участниците имаха възможност  да зададат въпросите, които ви вълнуват.

Панелна дискусия "Детска закрила"

Всички презентации от конференцията ще могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se. Той събира на едно място ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности и е част от програмата „Едно училище за всички”, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната.

 

Екипът на Център за приобщаващо образование - организатори на конференцията

 

Вижте тук:

 
 
 

Над 380 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха новия Закон за предучилищното и училищното образование и българския модел за приобщаващо училище

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин