Децата в училище - 48 незададени въпроса

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/02/2019 - 12:30

Снимка: ЦПО, Втора среща на Общността

Днес ви представяме наръчник „Децата в училище – 48 незададени въпроса“, съставен от Професионална общност за приобщаващо образование с желанието да отговори на важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция.

Общността е създадена през 2017 г. по инициатива на Център за приобщаващо образование и към момента обединява 60 професионалисти - учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори. Всички те, работят пряко или косвено в общообразователното училище.
 

Файл за сваляне: Наръчник "Децата в училище - 48 незададени въпроса".PDF

Линк към страницата на Професионална общност за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин