Пукльовците – образователни игри за таблет, които развиват социални умения

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/12/2018 - 09:00

Екипът ни се срещна с авторите на игрите, които ни разказаха повече за идеята и това, че е възможно в един клас всички ученици да учат заедно и да участват активно, като същевременно развиват редица социални умения, но и играят.

 

Какво представляват Пукльовците

Пукльовците са първите по рода си кооперативни образователни игри за таблети за начален курс на обучение, специално предназначени за училищна среда. Тяхната основна педагогическа цел е да подпомогнат развитието на социалните умения на учениците - емпатия, активно слушане, колективно решаване на проблеми и решаване на конфликти, лидерство и др.

Игрите

Процесът на самото учене се осъществява, докато учениците играят в отбори и решават задачи, изискващи сътрудничество и работа в екип. Другите две педагогически цели са задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на учениците по математика и повишаване на тяхната чувствителност към определени екологични теми.

За кого са игрите

Пукльовците са предназначени за ученици в начален етап на обучение.

Как се появяват Пукльовците

За Коледата на 2017г. Ставрос, един от създателите на Пукльовците, решава да направи игра за таблети, която да бъде подарък за класа на неговия син - ученик в първи клас в 120 ОУ в София.  Играта е замислена така, че освен да бъде образователна и забавна, да насърчава учениците да общуват директно и да трупат социален опит. Още с първото разиграване в час Ставрос вижда, че играта има голям потенциал да разкрива проблеми в общуването на учениците, по които учителят може да работи (като това да се обвиняват при грешка и да проявяват агресия, да се прекъсват и да говорят едно през друго). Само за няколко дни той се превръща в звезда в училище - всеки път, когато води сина си, непознати учители и ученици го посрещат с въпроси "Кога ще дойдете и при нас?" и "Защо не можем и ние да играем?". След още игри и в други класове в 120 ОУ учителите потвърждават наблюденията на Ставрос и допълват, че игрите са ефективно средство за мотивиране и ангажиране на учениците към учебния процес. Това поставя началото на проекта Пукльовците (чието име също е родено в 120 ОУ от ученик в първи клас). 

Защо бихте ползвали Пукльовците

Защото дават възможност на учениците да се забавляват като играят и съпреживяват ученето, използвайки любимите си (и вече превърнали се в естествено средство за тях) технологии. Освен това подпомагат развитието на способностите за общуване на учениците, което е важна част от уменията на бъдещето. Така Пукльовците позволяват на учителя да отговори на съвременните изисквания и очаквания към него.

Нашите наблюдения показват още, че чрез игрите се дава възможност на учителя: да интегрира по-пасивните и по-различни ученици; да превантира агресивното поведение между учениците в резултат на по-добре изградени междуличностни отношения; да повиши мотивацията за постигане на успех на учениците и др. Така чрез Пукльовците може да се подобри качеството на учебния процес.

Какво Ви е необходимо в клас, за да играете игрите

Предвид голямата заетост и натовареното ежедневие на учителите, Пукльовците са създадени така, че за да се използват е необходима минимална предварителна подготовка и не отнемат много от времето, предназначено за предметите от учебната програма (5 до 10 минунти на седмица). Също така за тях е необходима минимална инфраструктура (по един таблет за всеки 4-6 ученици) и не изискват интернет по време на час.

За допълнително улеснение учителите получават специално методическо ръководство и примерни дейности за провеждане на уроци. Те са разработени съвместно с експерти от Департамент „Психология“ към Института за изследване на населението и човека при БАН (ИИНЧ), както и експерти от Катедра „Начална училищна педагогика“ към Факултет по науки за образованието и изкуствата при СУ.

Всичко това прави Пукльовците лесни и удобни за ползване.

 

Презентация - Пукльовците.pdf

Повече информация как да въведете играта и във Вашата класна стая можете да откриете на сайта: https://thepoppals.com/

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин