Оценяване при проектно базираното обучение

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/12/2018 - 09:00

Следващият текст по темата проектно базирано обучение е свързан с това как справедливо да оценяваме съвместните резултати на учениците при реализиране на проектите. Доста сложна, но не и невъзможна задача.

 

През миналата година заведох група ученици в Куба, за да направят документални филми за културата и историята на народа на острова. Основната цел беше да се научат как се правят документални филми, но една от ученичките получи много по-важен урок по време на работата. След като завърши проекта си, тя го качи в YouTube и получи критични коментари от човек, който живее в Куба. Обратната връзка от член на аудиторията от друга държава я засегна дълбоко, като я накара да осъзнае какво липсва в творбата й и какво е въздействието, което нейната работа може да има върху другите хора.

Никакъв тест, оценка или изпитване от учител не биха могли да й помогнат да научи това така добре и това ми показа колко е важно ние, учителите, да преразгледаме защо и как трябва да оценяваме учениците, ако наистина се интересуваме от успехите им.

Тъй като съвместната работа и проектно базираното обучение се превръщат в превъзходни начини за преподаване и учене, много учители се мъчат да намерят начин за оценяване при тези типове уроци. Традиционните методи за оценка, които сами по себе си имат много недостатъци, не са особено подходящи за интердисциплинарното мултимодално обучение. Учителите се нуждаят от идеи, за да насърчават учениците, като им предоставят значима обратна връзка и ги настройват за постигане на успехи.

Проектно базираното обучение (ПБО), наричано също така „обучение на базата на предизвикателства”, започва с допускането, че може да има повече от един верен отговор. Намирането на креативни решения на проблем или на „задвижващ“ въпрос е това, което прави обучението значимо и дълготрайно, но също така и трудно за оценяване от традиционната гледна точка. Когато проектите са интердисциплинарни, учителите се изправят пред още по-голямо предизвикателство, тъй като трябва да дават критична оценка по теми, с които не са добре запознати.

Какво да оценяваме

Постиженията на учениците, които трябва да оценяваме при ПБО, имат много измерения. Крайният продукт със сигурност е важен, но ако се фокусираме само върху него, значимостта на това, което могат да научат по време на процеса на изготвянето му, може да се загуби, тъй като учениците усещат натиск да направят това, което трябва, за „да получат добра оценка“.

Предимството на ПБО се състои в това, че учениците научават много повече неща, надхвърлящи самото съдържание. Те се научават как да работят с други хора, да решават проблеми, да представят ясно идеите си пред аудитория, както и да се учат от грешките си. С други думи, искаме да оценим не само какво са научили, но и как са получили тези познания, така че да могат да използват тези процеси и в бъдеще.

Някои области, които трябва да участват в оценяването, включват владеене на съдържанието, сътрудничество или участие, както и начин на представяне и стил. Допълнителните съображения може да включват спазване на крайния срок или други елементи, специфични за Вашата тема или проект.

Как и кога да поставяме оценки

Вместо да настройвате учениците за неуспех с използване на враждебна философия при оценяването им, настройте ги за постигане на успех още от началото. Задайте отрано целите, за да придадете насоченост на проекта, като посочите също така и очакванията си по отношение на резултата:

 • Кой проблем трябва да се реши или какъв продукт трябва да се създаде?
 • Какви видове съдържание от какви области трябва да бъдат включени или засегнати в работата по проекта?
 • Какви очаквания имате по отношение на представянето, публикуването или действието на крайния продукт?
 • Какви видове поведение, включващо готовност за сътрудничество, трябва да демонстрират учениците в процеса на работата си?

Често трябва да се дава обратна връзка на учениците и да се правят корекции в работата им, за да не се отклоняват те от правилния път, работата им да върви по-добре и да се създадат условия за успешно изготвяне на крайния продукт. Ако се изчаква твърде дълго, преди да се даде обратна връзка, може да се окаже, че работата е напреднала твърде много, за да бъде коригирана или подобрена.

Какво се счита за оценяване?

Ако разбираме под оценяване някакъв вид обратна връзка за напредъка или постиженията на даден ученик, тогава то може да приема множество различни форми и да бъде толкова официално или неофициално, колкото е необходимо. Според мен оценяванията трябва да имат четири измерения:

 • самооценяване,
 • оценяване от връстници,
 • от учителя,
 • от аудиторията.

Макар че листовете с оценка по рубрики представляват бърз и ефективен начин за предоставяне на обратна връзка на голям клас, устната и писмена обратна връзка са много по-персонални и конкретни.

Самооценяването е особено важна част от сумарната оценка, защото включва мислене на по-високо ниво и осъзнаване на материала, работата и крайния продукт. То кара учениците да мислят за своите успехи, грешки и цели за следващия път. Изберете устна или писмена форма на това оценяване и включете очаквания или рубрики.

Оценяването от връстници е уникална възможност при съвместните проекти и аз считам, че то улеснява и подобрява съвместната работа, тъй като учителят взема предвид опита на учениците. Можем да използваме тази информация, за да променим работния процес при следващия проект и да поддържаме в учениците отговорност за работата им (усилия, конструктивен принос към работата на екипа и т.н.).

Публично спрямо конфиденциално оценяване

В идеалния случай ПБО е автентично преживяване за класа или за аудитория извън стените на класната стая. Така че трябва да дадем възможност за обратна връзка от аудиторията, която да оцени нивото на успех на проекта. Публичните критики (например, коментари на публикации в блогове) и дискусията в клас спомагат за предоставяне на по-широка перспектива и може дори да са по-важни за ученика от обратната връзка от учителя. За да увеличите степента на доверие, помислете за осигуряване на професионалист или университетски преподавател в съответната област, който да даде критичната си оценка.

Конфиденциалното оценяване, като самоанализа и обратната връзка от учителя, може да касае конфиденциална информация за членовете на екипа, което дава възможност на учениците да бъдат откровени по отношение на своите връстници и самите себе си. Намерете тази комбинация от публично и конфиденциално оценяване, която считате за правилна за Вашите ученици или за проекта.

Конструктивна критика

Целта на оценяването трябва да е подчертаване на напредъка и насърчаване на усъвършенстването. Съществуват няколко техники, които ни помагат да правим устна и писмена конструктивна критика.

"Сандвич" коментар

Негативният коментар по някой проблем или недостатък се представя, заобиколен от позитивни коментари за нещо, което е добре направено.

„Харесва ми, че….“

Изисквайте обратна връзка, която включва отговори на всички долупосочени твърдения:

 • Харесва ми, че ...
 • Чудя се дали ...
 • Най-добрите варианти за следващи стъпки са ...

 

Много от методите за оценка, които описах, са по-скоро качествени, отколкото количествени; те може да се различават от тези, с които сте свикнали, и да не съвпадат с това, което изискват Вашите административни ръководители, така че трябва да намерите комбинацията, която съответства най-добре на потребностите Ви. Обучението в няколко измерения, каквото е ПБО, обаче, изисква оценяване в няколко измерения, което насърчава учениците да постигат успехи.

 

Използвате ли ПБО в преподавателската си дейност? По какви начини оценявате учениците си? Моля, споделете мислите си в зоната за коментари по-долу.

 

Снимка: Pixabay.com

Превод от английски език:

 

 

 

Оригинална публикация от 06.06.2016г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: Evaluation Within Project-Based Learning автор: Michael Hernandez e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин