Ивелина Иванова, учител, за книгата на Каръл Ан Томлинсън „Диференцирано преподаване“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/12/2018 - 12:30

През ноември 2018 Център за приобщаващо образование представи на българските учители книгата „Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи“. 

Предлагаме Ви споделената обратна връзка от учители, които вече са се докоснали до изданието и са готови да разкажат повече. Така изглеждат акцентите в книгата през погледа на г-жа Ивелина Иванова, учител в ОУ „Васил Левски“, гр. Правец.

 

За Авторката на книгата

Каръл Ан Томлинсън започва кариерата си в образованието като учителка в държавно училище и в продължение на 21 години е преподавател на ученици от предучилищния, прогимназиалния и гимназиалния етап. Работи като областен директор по програми за напреднали ученици и такива с трудности в училище. Обявена е за бележит университетски преподавател. Автор е на повече от 300 книги.

 

 

 

„Тази книга на Каръл Ан Томлинсън е за учителите. Учителите, които всеки ден се потапят в десетки различни вселени от детски умове, чувства, минал опит, мечти и взаимоотношения, и които трябва да развиват тези умове, да утешават, да окуражават, да насочват, да слушат, да питат, да изчакват или да догонват.“

Книгата „Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи“ е информационен наръчник и предоставя въведение в методите, теориите и стратегиите, използвани в съвременната класна стая. Те могат да бъдат лесно адаптирани при преподаване на различни предмети, класове и ученици. Представените методи за работа с нееднородни групи ученици - с различно ниво на способности, различен майчин език, със специални образователни потребности, са изключително ефективни.

Надявам се, че този наръчник ще помогне на българските учители да обогатят стила и методите си на преподаване. Смятам, че материалите в него, представляват практики, ефективни и работещи и в двете страни. Няма един единствен правилен начин на преподаване, защото всеки клас е различен. Важното е да използваме информацията и да можем да я адаптираме за нашите нужди и тези на учениците ни. Надявам се, че учителите ще намерят в това ценно помагало идеи и инструменти за прилагане на ефективни интерактивни методи на преподаване.

Графика от книгата "Диференцирано преподаване"

 

Диференцираното обучение е теория за обучение чрез изграждане и адаптиране на уроци за класове от ученици на различно ниво и с различни способности. Чрез подбиране на задачи и дейности, които съответстват на интересите, способностите и методите за учене, диференцираното обучение достига до повече ученици и ги ангажира.

Диференцираното обучение е теория за обучението, която дава възможност на учителите да работят с разнородни групи ученици. Обхващайки чрез планиране на уроците всички различни нива и обучаеми в един клас, преподавателите могат да създадат среда, насочена към широк диапазон стилове на учене, интереси и способности, срещани в един клас.

Диференцираното преподаване се основава на убеждението, че учениците учат най-добре когато правят връзки между урока и личния си опит. Вместо да „преподават за средния ученик”, осигурявайки една форма на учене за всички ученици в класа, учителите могат да използват диференцирано обучение, подбирайки такива задачи, дейности и оценки, които съответстват на интересите, способностите и предпочитанията за учене на всеки ученик. Преподавайте не изобщо, а точно на своите ученици.

Диференцираното преподаване в академично разнородни класни стаи изисква планиране, ангажираност и разбиране за различните способности, опит и интереси, които влияят върху усвояването на знанията от учениците. Затова опознавайте учениците и техните интереси всеки ден, определете онези области от вашата учебна програма, които могат да се адаптират, за да бъдат полезни, изследвайте своята роля на преподавател в един диференциран клас, измислете начини да разнообразите вашите стилове и методи на преподаване, подкрепяйте, разбирайте и насърчавайте детските умове.

Управлявайте класната стая като заявите ясни, високи, но реалистични очаквания, изказвайте похвала за добро поведение, не правете напразни закани, Вие сте първо техен учител, и след това техен приятел, проверявайте дали Ви разбират.

 И още много  съвети, насоки и препоръки,  бихте могли да откриете в тази ценна книга.

 

 „Да се грижиш за едно дете често не е лесна задача. Да се грижиш за много деца несъмнено е още по-трудно.
Но да успяваш да полагаш грижите за много деца по начин, който ще им помогне да развият потенциала си и да растат щастливи, вече означа да по-ложиш огромни усилия и да вярваш истински в смисъла от това. Хиляди родители, лекари, учители и терапевти го постигат и изживяват."

„Всички ученици се нуждаят от нашата енергия, от сърцето и от ума ни.“

 

„Преди време четиринадесетгодишната Катлийн пише едно стихотворение за ролята на учителя и вълшебната година, в която той успява да види истинската Катлийн и да се отнася с нея като с личност.*[1]

Дай ми начална сила! Виж колко далеч ще стигна!

Затрупай ме с работа, докато се уморя. След това дай ми нова сила.

Открехни вратата и накарай ме тичешком да мина преди да се затвори.

Преподавай ми така, че да се науча,

 а после – остави ме сама да поема в тунела на моя жизнен опит.

И там – преди края му,

Ще се обърна да видя как даваш начало на нечие друго пътуване,

и ще се усмихна.“

 

 

[1] Резюмиран цитат от книгата „Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи“ – Каръл Ан Томлинсън

 

Ивелина Иванова, учител ОУ "Васил Левски", гр. Правец

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин