Приобщаващото образование - тема, на която е посветен брой 8/2018 г. от списание "Педагогика"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/12/2018 - 12:15

Книжка 8/2018 г. на списание Педагогика е посветена на Приобщаващото образование!
За нейната редакция бе гласувано доверие на Център за приобщаващо образование. Поканихме водещи изследователи и учени в областта на образованието и психологията, практици - първопроходци и млади автори. 

В книжката ще намерите текстове, които представят ценни резултати от изследвания и проекти в детската градина и училището, дискутират нови тенденции и споделят уникален професионален опит от областта на приобщаващото образование, като образование за всички деца, но и насочено към подкрепата и добруването на учителите и специалистите. 

Можете да прочетете следните текстове и автори: 
"Ролята на учителските нагласи в приобщаването на различните деца. Преглед и анализ на основни социално-психологически теории за нагласите, тяхното естествено и нарочно формиране.", Ива Бонева

"Роля на психолога в приобщаващото образование", Анета Атанасова

"Функционално оценяване на потребностите и практически техники за успешното приобщаване на децата с увреден слух в общообразователната среда", Неда Балканска

"Консултиране в логопедичната практика: в помощ на процеса на приобщаване", Елена Бояджиева-Делева

"Грижата за подобряване на психоемоционалния климат в екипа - насоки за ръководството и учителите на едно училище", Стефка Чинчева

"Относно въпроса с проблемите в поведението на учениците", Анет Маринова

"Професионалният опит и подготовката на учителите за успешна реализация на приобщаващото образование в детските градини", Мария-Атанасова Трифонова, Анна Александрова-Караманова, Любослава Пенева

"Компетенции на учителите да обучават възрастни учащи се", Ваня Божилова

"Културният контрастен опит като отправна точка за междукултурните и културните процеси на учене", Мина Хубенова

"Професор Георги Манев - житейски път и просветна политика", Емил Спасов

"Споделено мнение", Йосиф Нунев

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин