Ръководство с най-добри практики за изучаване на предприемачество. Ръководство с добри практики за създаване на леснодостъпни уеб сайтове. Глобална методология „Успех за всеки”.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/01/2018 - 11:15

Проектът „Успех за всеки” стартира през септември 2017 г.

Целите на проекта са:

  • Да насърчава предприемаческото мислене и развива съответните умения сред студенти в Европа, по-специално такива с увреждания;
  • Да споделя успешни практики и опит в обучението по предприемачески умения и електронното обучение;
  • Да допринася за интегрирането на студенти с увреждания от висшите училища и да насърчава приобщаващото образование;
  • Да разработи проект за иновативна методология за електронно обучение специално предназначена за нуждите на целевата група;
  • Да допринесе за интегриране на обучението по предприемачество в програмите за висше образование.

Продуктите, които изготвиха и издадоха партньорите по проекта са достъпни за учители и ученици, преподаватели и студенти от висшите училища:

ИЗТЕГЛЕТЕ:

Ръководство с добри практики за създаване на леснодостъпни уеб сайтове „Ръководство за всеки”_BG. Ръководството разглежда успешни приложения на информационните и комуникационни технологии за постигане на включваща физическа среда и по-достъпно съдържание в образованието и обучението, както и техники които съответстват на нуждите на учащи с увреждания.

Глобална методология „Успех за всеки”. Методологията служи за основа на създаването на инструментариум на електронния курс за обучение, но ще бъде използвана и за устойчивост на проекта в бъдеще - за нови проекти, които използват методи за включващо образование.

Ръководство с най-добри практики за изучаване на предприемачество_BG. Ръководството съчетава в едно портфолио добри образователни практики по предприемачество, които са част от предишен опит на партньорите или са селектирани от други източници от Европа и света.

Постер „Успех за всеки” с основни данни за проекта

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин