Клуб “Културно-историческо наследство” – ОУ ”В. Левски”, гр. Ловеч

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/06/2016 - 16:30

Основна дейност:

Ние сме участници в клуб “Културно-историческо наследство”, в който изработваме реплики на български културни  паметници.

Клуб  “Културно-историческо наследство” е създаден през  учебната 2014/2015г.  към ОУ”В.Левски”, гр. Ловеч и в него участват ученици от шести клас. За изминалото време участниците са изработили  такива реплики на български културно-исторически паметници като  скални рисунки от пещерата Магура, апликации от Варненското златно съкровище, релефи от Летнишкото съкровище, тракийски бронзов шлем, праисторически съдове и амулети, старобългарска ръкописна книга и др.

Златната маска на Терес

Цел на клуба:

Крайната цел на нашия клуб е организиране на самостоятелна ученическа изложба на тема “По пътя на старите майстори”, която да представи изработените  от нас антични и средновековни реплики  в ХГ – гр. Ловеч и галерията на НГПИ – гр. София.

 

Задачи:

 • Приобщаване  на учениците към обществения живот чрез организиране на самостоятелна изложба на реплики на културни паметници.
 • Изграждане на социални  умения в участниците от    клуба при общуване с хора от различни обществени сфери: художници, скулптури, уредници на исторически обекти, галерии. Приобщаване на учениците към културния живот в обществото.
 • Учене чрез ролева игра. Изработването на реплики означава да влезем  в ролята на антични и средновековни майстори - занаятчии, художници и калиграфи и така да  учим  като правим.  
 • Ние имаме потребност  от обучение чрез личен опит и преживяване. Изработката на релеф от съкровище, пещерна рисунка или средновековен ръкопис означава учене чрез собствените ни сетива.

 • Създаване на интерактивна учебна среда. Ние искаме да бъдем  активни създатели и участници, а не пасивни слушатели.

Като участници в клуба ние работим в екип като  децата с по-изявен художествен талант помагат на другите. В часовете обменяме идеи, дискутираме, развиваме чувство на взаимопомощ и сътрудничество.

 

Образователни дейности:

 • Формираме умения за работа с глина, въглени и креда, живописни техники, нанасяне на характерни цветове.
 • Овладяване на техники за състаряване.

 • Създаване на ръкописна книга – писане на заглавки и началки.

 • Формираме  умения за калиграфско писане с перо и мастило.
 • Посещение на съответните природни и културно-исторически забележителности свързани с конкретните цели. Беседи, снимки.
 • Среща с уредник от Регионален исторически музей – гр. Ловеч, запознаване с богатата сбирка от средновековни ръкописи и копието на Летнишкото съкровище.
 • Среща с преподаватели по изобразително изкуство/художници, скулптори/ от НГХП – гр.Троян
 • Среща с преподавател по старобългарски език с цел допълнителна информация относно създаването на ръкописната книга – пергамент, калиграфско писане, подвързия, обков.

Варненско съкровище

 

Праисторически глинени съдове

Клуб “Културно-историческо наследство” – ОУ ”В. Левски”, гр. Ловеч

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин