Как училището може да си партнира с родителите, НПО, бизнеса и местната общност

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/04/2018 - 14:45

Добри практики за партниране с родители и общността споделени от д-р Светлана Станчева, старши начален учител, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе. Още практики по темата четете в рубриката: Конференция Практики 2018

 

Социално-психологическата подкрепа, успехите на децата зависят от това кой и как влияе на развитието им. По-голяма част от времето си детето прекарва в училище и у дома, затова е важно въздействията на родителите и учителите да не си противоречат, а положително и активно да се възприемат от детето. Убедена съм, че това е възможно, ако педагозите и родителите станат съюзници и единомишленици, които са заинтересовани  и решават в съгласие проблемите на възпитание и образование.

При приобщаването на родителите се срещат определени трудности, защото те не се познават помежду си, затрупани са с работа и домашни задължения, не могат да си представят реалната полза, която могат да допринесат. Тук е и ролята на класния ръководител, който да подпомогне това приобщаване. За моя радост, работя с деца в начален етап и родителите са по-близки, защото посрещат децата всеки ден и могат да общуват един с друг. Представям моята схема на взаимодействие между учител и родител, която прилагам в своята работа:

Всеки втори вторник на месец октомври вратите на нашето училище са широко отворени за родители, защото детето в училище не само усвоява нови знания, но се учи да общува, да организира задачите си, да поема отговорност, да се грижи за външния си вид, за личната си хигиена. Със своето посещение родителите могат да преценят с какво биха помогнали на детето да се чувства no-добре, а на учителите – да са по-пълноценни. Родителите в нашия клас посетиха часове по математика и литература и останаха доволни от видяното и се убедиха, че децата са различни вкъщи и сред съученици в класната стая. С интерес разгледаха все по-обемните папки „Гордост”, които се пълнят с успехите на учениците. Тази форма на работа с родители им дава възможност да видят реалните постижения на своите деца и укрепва вярата им.

За да дам възможност самите родители да поемат инициативата и да бъдат водещи в съвместни начинания и проекти, на първата родителска среща им предложих да изберат теми за родителски лекции. Решихме да са за здравословното хранене и за работа с хиперактивни деца. Поисках тяхното съгласие да работим по програмата „Научи се да даряваш” и пуснах анкета кой с какво би могъл да е полезен и да даде идеи за дейности.

За да привлечем подкрепа и ресурси от по-широката общност, се обърнах към Български дарителски форум, които ми дадоха координатите на институции, с които да работя през годината. Учениците се включиха в Световната седмица по предприемачество. Те проведоха открит урок по програмата „Нашият град” на Джуниър Ачийвмънт. Гости бяха двама родители и бизнес-доброволецът Емилиан Енев, председател на Управителния Съвет на Сдружението в обществена полза „Startup Factory”. Младият предприемач в увлекателна форма представи как ще изглежда вероятно светът след 10-15 години, разказа на третокласниците колко е важно  да се трудят, да развиват своите умения, особено в областта, която им е интересна.

За провеждането на урока за природни бедствия и аварии поканих като гости  координатора на програмата“ Научи се да даряваш“- Хермина Емирян, инспектор Войчев от ПБЗНР и управителя на фирма „ Елина97“- о. з. подп. инж. Владимир Димов. Децата с огромен интерес участваха в беседата и се докоснаха до специалното оборудване на пожарникаря.  

В навечерието на светлия християнски празник Коледа  учениците решиха да запознаят съучениците си с доброволческата кауза. Изготвиха план как да мотивират и другите да се включат и си разпределиха  отговорности. И макар с плахи стъпки в началото, съучениците също започнаха да бъдат обществено ангажирани с проблеми и въпроси, на които държавното управление по различни причини или не обръща внимание, или не предлага адекватни решения. Като отбор „Чебурашка”, част от платформата TimeHeroes, научихме за кампанията „Изплети топлина” и след проучване сред родителите,  решихме да се включим. Няколко сръчни майki идваха няколко дни подред и съвместно с децата изплетоха топли шалове. След това събрахме и готови оплетени ръкавици, терлици, шапки от другите класове и изпратихме колета на координаторите в София.

Следваща  стъпка при изработването на проекта ни бе включването за трета поредна година в подготовката на коледни подаръци за деца в нужда. След това представихме пред първокласниците драматизация на раждането на Иисус Христос. Предварително бяхме се разделили по отбори: артисти, сценаристи и декоратори, които със съдействието на родителите изработиха декорите. И тази година  активно се  включихме в коледния благотворителен концерт на училището. В час изработихме чудесни картички, които бяха предложени на базара, а на сцената най-артистичните представиха сценка на руски език и спечелиха съответния приз за Мастър шеф. 

Практиката показва, че след посещение на училищен празник голяма част от родителите не остават равнодушни и у тях възниква желание да окажат помощ в училище при организацията на възпитателната работа.

Убедена съм, че без ефективното партньорство  с местните институции и неправителствените  организации, моите идеи не биха се реализирали. Благодарна съм на Сдружение „Българо – Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ), които с готовност се отзоваха на желанието ми да проведем съвместна изява. Пролетта ни предстои посещение в РИОСВ, където ще бъдат изнесени уроците по Човекът и обществото и Човекът и природата, за да се научат децата как биха могли да опазват природата.

Основните принципи, които спазвам при партньорството си с родителите е равнопоставеност и добронамереност. Смятам, че родителят трябва да чувства, че е необходим на училището като съмишленик и партньор,  за да бъдат осигурени по-добри възможности за качествено образование, безопасност и активно участие на децата в училищния живот.

Д-р Светлана Станчева, старши начален учител, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин