40 приобщаващи практики, много идеи и емоции споделиха над 120 участници в Конференция Практики 2019

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/05/2019 - 09:00

Снимки: Център за приобщаващо образование

В Центъра често казваме, че конференцията „Приобщаващи образователни практики“ е едно от любимите ни събития. Причините за това са много.

Първо, конференцията се прави от учители, специалисти и директори за учители, специалисти и директори – тоест всичко споделено е автентично и идва от практиката, а учителите се учат и вдъхновяват взаимно. Представят се и се обсъждат както успехите и удовлетворението, така и предизвикателствата пред съвременния учител.

От друга страна, събитието събира професионалисти, които имат желанието да се развиват и да подобряват собствената си работа. Тази саморефлексивност и диалог със себе си са изключително ценни и стоят в основата на продължаващото професионално развитие, което при педагогическите професии никога не е самоцел, а е път към успеха на учениците.

Тази година събитието събра повече от 120 презентиращи и гости. Имаше участници от всички краища на България, представители на малки и на големи училища, колеги, работещи в разнообразни контексти, с различен стаж, с различен път, който ги e отвел в класната стая. Конференцията даде на всички присъстващи възможността да се видят през очите на другите и да преоткрият собствените си възможности и ресурси, да потвърдят за себе си, че са на прав път, и да вземат решения за нови начинания.

Практиките бяха представени в три зали – екипът ни взе предвид обратната връзка от събитието през 2018 г. и покани тази година в конференцията да представят своя опит и детските учители.

 

В зала „Детска градина“ вълнението беше голямо. Научихме какъв е пътят, по който минават децата, за които българският език не е майчин, за да се научат да се изразяват спокойно, да учат заедно с другите деца в групата. Как ресурсни учители, психолози, учители, ръководство и родители работят в екип, за да научат децата как да изразяват емоциите си, да учат и играят заедно, чрез ролеви игри и други игрови подходи. Видяхме света през очите на малките, изпълнен с красота, добрина и творчество. Разбрахме, че децата учат на много различни места, като противопожарната служба и учебната градина, например. Колеги споделиха модел, който чрез различни терапевтични методи и дейности, дава равен шанс в развитието на деца със специални образователни потребности. Обменихме идеи и опит как по интересен и достъпен начин да реализираме процесът на социално-емоционално учене при най-малките. И не на последно място разменихме контакти и обещания за продължаващи съвместни инициативи.

 

В зала „Начален етап“ разгледахме възможностите големи и малки ученици да учат заедно и да си помагат, да подобряват речевите си способности. Объдихме как децата се учат на емпатия, съпричастност и отговорност, като стават доброволци и увличат родителите си в това. Колегите представиха различни игрови подходи за разпознаване на емоциите, за екипна работа, за изграждане на критично мислене, за сплотяване на класа и за общуване с ученици от други държави. 

Разбрахме, че с търпение, индивидуални задачи и много желание от учители и ученици, дете със сериозни физически и езикови затруднения, може да стане самостоятелно и да бъде пълноценна част от класа. Научихме как ученици с различни традиции и ценности, с различен майчин език, могат да учат, играят и празнуват заедно, когато екипът на училището е сплотен и решен да приобщи всички. Видяхме как родителите могат да бъдат истински партньори на училището, когато са активно включени в дейностите му и заедно с учителите създават „рецепта“ за успех на децата им.                                                                    

В зала „Прогимназиален и гимназиален етап“ разгледахме подробно как протича процесът на детско участие при разработването на библиотека във фоайето и как децата могат да бъдат активна страна при планирането и изпълнението на дейности, които ги засягат; видяхме как учениците от различни възрасти и от различни класове могат да учат заедно, да правят театър заедно, да играят заедно; разбрахме колко неограничени са възможностите за партньорства с организации и институции извън училището; разбрахме, че учениците с удоволствие учат чрез игри и влизане в роля; видяхме колко щедри са учителите към своите колеги и как с готовност предлагат да споделят свои разработени дейности.

В самото начало на конференцията госпожа Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра, и госпожа Юлия Генова, учител по математика, обърнаха внимание в своите презентации на два изключително важни аспекта от образованието, без които то не би могло да бъде нито приобщаващо, нито полезно за децата.

Юлия Генова представи избрани акценти от книгата на Каръл Ан Томплинсън „Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи“. Тя говори за необходимостта учителите да обръщат внимание на всички ученици – и на напредналите, и на трудно справящите се, и на тези, които са по средата, и се превърна в истински вдъхновител за участниците в конференцията като даде примери от собствената си практика.

Ива Бонева представи резултатите от национално представителното изследване на благополучието на учениците в VII клас, проведено от Център за приобщаващо образование. Изследването е насочено към усещането  за благополучие при децата – емоции и удовлетвореност, психично и социално благополучие, както и за това как децата в различните контексти преживяват себе си като ученици и хора. В презентацията си г-жа Бонева, постави въпроса кои деца стават успешни възрастни и до каква степен това зависи от оценките, от средата, от начина, по който възприемат себе си. Тя постави акцент на ролята на учителя за благополучието на децата и насърчи присъстващите да са търсещи и подкрепящи, защото  „ заедно е по-добре“.

Особено сме щастливи, че редица учители и специалисти, които са презентирали на конференцията миналата година, представиха свои практики и през тази, както и че такива, които са били гости миналата година, тази година вече участваха като презентатори. Това означава, че се формира общност от педагози-съмишленици, които обръщат перспективата в своите класни стаи, ангажират учениците си чрез интерактивни методи и приобщаващи практики и с готовност споделят опита си един с друг.

Очаквайте през следващите месеци подробно разписани всички практики тук в Приобщи.Се!

Благодарим Ви, колеги, до нови срещи!

 

>>>> ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ

>>>> ПРЕЗЕНТАЦИИ

>>>> ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

Маргарита Аспарухова, специалист "Образователни методологии и развитие", Център за приобщаващо образование

Екатерина Русева, специалист "Обучение и развитие", Център за приобщаващо образование

Елисавета Таракджи, специалист "Обучение и развитие", Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин