Безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование” стартира от днес на сайта

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/09/2016 - 14:30

Център за приобщаващо образование стартира безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”

 

От днес всеки, който работи в сферата на образованието, ще може да се възползва от безплатен онлайн курс “Запознаване с приобщаващото образование”, достъпен на Приобщи.се. Обучението е подготвено от екипа на Център за приобщаващо образование и има за цел да отговори на нуждата от въвеждащо и разясняващо обучение в тази област. 

Създаването на онлайн курса е част от Програма “Едно училище за всички”,  която Център за приобщаващо образование развива заедно с пет училища партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Нейн фокус е създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.

Курсът включва 4 независими модула, обединени около темата приобщаване: история на приобщаващото образование, основни принципи и възприети рискове при прилагането му на практика ; участници в процеса на приобщаване  и техните роли; организиране на приобщаването на различни нива и тяхното взаимодействие; Български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Всеки модул включва по три сесии. Записалите се в курса, могат да преминават през материалите и задачите в удобно за тях време и място и със своето собствено темпо.

В края на курса участниците получават сертификат, удостоверяващ успешното приключване на обучението. Но по-важното е, че получават възможността да се приобщят към една философия, на която се основава бъдещето на образованието.

Сред обучителите са Александра Ангелова, Специалист Обучение и развитие, Димитър Лазаров, Програмен директор, Ива Бонева, Изпълнителен директор, Анет Маринова, Психолог/Клиничен и социален работник.

“Практиката ни показва, че  учителите имат желание да се усъвършенстват, да опитват нови неща, да получават и те самите непрекъснато нови знания, така както предават такива на децата. Програмата на онлайн курса е съставена на базата на нашия опит и има за цел да помогне на учители, специалисти, работещи в сферата на образованието, а защо не и на родители да помагат на всяко едно дете да се чувства добре в училище, да учи с желание, любопитство и любознателност, да бъде щастливо и успешно. В духа на философията на новия закон за предучилищно и предучилищно образование за постоянно обновяване и развитие на квалификацията на учителите, вярваме, че това обучение ще бъде полезно и ще допринесе за нови практически съвети за преподаване”, разказва Ива Бонева, Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

 

Към Онлайн курса

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин