Как бихте подкрепили дете в 1 клас, което има трудности в училище?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/04/2015 - 12:45
Очакваме Вашите отговори

 

Скъпи колеги,

Желанието ни е да съберем Вашите идеи и добри практики за приобщаващо преподаване и приобщаваща подкрепа на учениците, които срещат трудности в ученето. Надяваме се, че настоящият казус, представящ често срещана ситуация в училище, ще провокира споделянето на успешен опит и добри идеи между нас в качеството ни на професионалисти, работещи с деца, имащи нужда от повече или друг тип подкрепа и повече разбиране, за да учат и да се развиват.

Казусът представя ситуацията, в която се намира едно 8-годишно момче и трудностите, с които се сблъсква ежедневно. Представете си, че това дете  се обръща именно към Вас с очакване за подкрепа.

«Ради е ученик в края на 1-ви клас - как ще го подкрепите, ако е част от Вашия клас, Вашето училище или Вашата група за ресурсно подпомагане? Той все още не може да чете - губи реда, пропуска, добавя, сменя или размества сричките и буквите, когато чете. Когато има четене с класа, става тревожен, изчервява се, привежда се ниско над чина. Когато учителката стигне до неговия чин и го посочи да чете на глас, Ради се опитва да чете, но четенето е мъчително, бавно и непродуктивно. От известно време Ради казва на родителите си, че е "най-глупавото дете в класа", отказва да участва в часовете по Роден край, въпреки че знае отговорите, в междучасията предпочита да седи сам на чина си и не поглежда към никого. От две седмици отказва да ходи на уроци по рисуване - дейност, която преди това е правил с удоволствие.»

 

Отговорите си може да изпратите като попълните следната форма:  https://docs.google.com/a/cie-bg.eu/forms/d/1SMwwBfxdqOayoqMEXnYrO83pCCXgFb6UWQoRy24QjbU/viewform до 8 май (петък) .

Ще се радваме да получим Вашето съгласие да публикуваме отговорите Ви или части от тях на PRIOBSHTI.SE, за да стигнат до повече хора.

Екипът на Център за приобщаващо образование ще изпрати награди ––държачи за молив и химикал и прозорчета за четене, на авторите на трите най-приобщаващи отговора. Ще ги публикуваме на PRIOBSHTI.SE като отделна статия или като част от статия.

Предварително Ви благодарим за ангажираността и вниманието, с които ще подходите към тази наша инициатива.

Приятно и успешно писане!

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин