Как да превърнем едно училище в институция, която осигурява социално приобщаване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/01/2017 - 16:15

Във всеобхватния доклад с проучване на конкретни случаи в училищата, осигуряващи социално приобщаване, по проекта UNIFY на Спешъл Олимпикс, са определени общите фактори в училищата, които създават мост от програмите за социално приобщаване към действителен позитивен климат в училището. Резултатите от проучването на конкретни случаи са публикувани тук, а аз също така бих искал да споделя с вас основните поуки, които отразяват моята собствена работа за насърчаване на условията за приобщаване.

 

Какво може да се види в едно училище, което действително осигурява социално приобщаване?

Има училища, където съществува принципен ангажимент за приобщаване, но са необходими стратегии. В други училища ангажиментът не е сериозен или добре формулиран, а стратегиите, ако има такива, са спорадични. Повечето училища попадат във втората категория и именно те са взети предвид при създаването на следващите указания:

Предложение №1:

Започнете с някои конкретни дейности, които не представляват опасност и са изпълнявани от тези, които са истински заинтересовани да участват. Не се притеснявайте да започнете с нещо малко. Успехът се гради на основата на истинския ентусиазъм.

Предложение №2:

Уверете се, че усилията са фокусирани върху учениците. Предоставянето на допълнителни възможности на младежите – както на тези, които са класифицирани със специални образователни потребности, така и на тези, които са извън тази група – е общ фактор в училищата, които са действително приобщаващи. Това включва ангажиране на учениците в разработката, прилагането и поддържането на широка гама от приобщаващи дейности.

Предложение №3:

Проведете обучение на учениците и на целия персонал по въпросите на социалното приобщаване и етичното му значение във формалната и неформалната обстановка в училище. Тук става дума за класната стая, двора, автобуса и училищната трапезария.

Предложение №4:

Социалното приобщаване е втъкано в самата същност на училището. В даден момент училищното ръководство трябва да направи изявление, в което да обясни, че социалното приобщаване представлява огромна ценност и насилието е недопустимо. Това ще осигури много възможности за конструктивно обучение, тъй като на учениците и на голяма част от персонала ще е необходимо известно време, за да разберат всички ситуации, в които трябва да се осъществи приобщаването – уважително и достойно отношение към всички други.

Предложение №5:

Социалното приобщаване не означава някои ученици „да помагат“ на други и някои ученици да бъдат „подпомагани“. Тук става дума за това всички ученици да намерят смислени начини да дават принос (което означава, че не е задължително всички ситуации да са непременно реципрочни, но всички ученици трябва да взимат участие и да дадат приноса си за другите, независимо от нивото на способностите си).

Предложение №6:

Лидерството трябва да бъде развито и разширено отвъд малкия брой лица, които са заети с ръководството. Действайте на широк фронт и се обърнете към всички слоеве на училищния контингент, включително към персонала и партньорите от обществеността. И разбира се, включете ученици с различни способности в структурата на ръководството. Споделеното и приобщаващо лидерство е фундаментален аспект на училище, което действително осигурява социално приобщаване.

Предложение №7:

Учениците, учителите и административният персонал поемат ангажимент за непрекъснато преосмисляне на усилията и плановете, като поемат и ангажимент за непрекъснато усъвършенстване. Използвайте формални и неформални методи, за да получите широка гама от дейности.

Предложение №8:

Административната подкрепа трябва да бъде видима и осезаема на ниво учебно заведение и на ниво местна администрация. Това ще се осъществи под формата на бюджетни субсидии, време за планиране и дейности, редовно обсъждане на усилията за приобщаване по време на събрания на ниво преподавателско тяло и на ниво класове, както и редовно актуализиране на бюлетините на борда и на обществеността относно постигнатия напредък при социалното приобщаване и подобряването на климата в училище.

 

Предизвикателства, срещу които училищата се изправят и с които трябва да се справят:

 • Твърде бързо придвижване

Започнете оттам, откъдето се намирате, и както беше отбелязано по-рано, не се колебайте да започнете с нещо малко. Вие изграждате основите на приобщаващо училище за дълъг период от време, а не създавате обикновена програма.

 • Твърде горди, за да заимстват от другите

Никога не се колебайте да се поучите от това, което правят другите училища и по-специално тези, които са подобни на Вашето. Оригиналността не бива да се надценява. Освен това в крайна сметка Вие ще трябва да адаптирате всяка стратегия към собствените си конкретни обстоятелства. Проектът UNIFY разполага с много ресурси, които могат да бъдат използвани или адаптирани, включително Get Into It – набор от предлагани за изтегляне онлайн ресурси за преподаватели на всички нива, подходящи както за училище, така и за след училище, и фокусирани върху предоставяне на допълнителни възможности на младежите, взаимното уважение, разбиране и приятелство.

 • Колебание да се възлага допълнителна отговорност на учениците

Ангажираността на учениците -- както на тези, които са със специални образователни потребности, така и на тези, които са извън тази група – е важна. Не се страхувайте да възлагате на учениците значителна отговорност, дори когато трябва да упражнявате надзор, да ги ръководите или да ги обучавате, за да им помогнете да израснат. В едно средно училище, за което научихме, е организирана седмица на обучение за лидери, предназначено за всички ученици, с което започва учебната година и с което се заявява, че от всекиго се очаква да бъде лидер. Не чакайте да се появят доброволци – насърчавайте някои ученици, които иначе може никога да не излязат напред, за да осигурите високо ниво на разнообразие.

 • Подценяване на менторството

Използването на менторския подход е важен начин за постигане на успех. Това важи както за персонала, така и за учениците. Придвижването из неизследвана територия е по-лесно, когато си с партньор. Освен това няма правило, според което менторът да отговаря само за едно лице. Групи, които включват трима или четирима приятели, могат да бъдат доста жизнеспособни, стига линиите за общуване и отговорност да са ясни.

 • Липса на промяна на правилата и на разпределяне на ресурсите, необходими за успеха
  • Има ли текущи правила, които ще затруднят въвеждането на стратегии за социално приобщаване?
  • Има ли подходящо време за планиране на персонала, учениците и партньорите от обществеността?
  • Има ли признание за допълнителната работа, която може да се наложи да поеме част от персонала?
  • Има ли план за оценка на климата в училището и на цялостния напредък по време на изпълнението на плановете?
  • Има ли редовни възможности за откровен обзор на процеса, включително на събрания на ниво преподавателско тяло и на ниво класове?
  • Какви ресурси са необходими по време на разглеждането на програми, като UNIFIED Sports или P.E., или R-Word Campaign[1] и кой трябва да ги предостави, за да се осигури истинско сътрудничество и успех?
  • Как Вашето училище насърчава приобщаването на учениците със специални потребности? Какви са предизвикателствата и успехите Ви?  

Каним Ви да ги споделите в раздела за коментари по-долу.

 

 

[1] Програми, реализирани в САЩ

Превод от английски език: Interlang

Статията e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org. Оригинална публикация от 18/02/2014 г. на Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Заглавие: How to Become a Socially Inclusive School

Автор: Maurice J. Elias

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин