Как и защо решихме да създадем електронния курс "Запознаване с приобщаващото образование"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/10/2016 - 16:15

Александра Ангелова е психолог по образование. Има опит в областта на човешките ресурси, както и в работата с деца в неравностойно положение. Като член на екипа на Център за приобщаващо образование се занимава с разработването на обучителни програми и материали, както и с провеждане на обучения.

 

Разкажи ни малко повече за своята работа в Центъра за приобщаващо образование.

В Центъра за приобщаващо образование от две години се занимавам основно с разработването на програми за обучения и тяхното провеждане. Това са предимно обучения за учители, насочени към подкрепа на преподавателската им практика, но в последната година работата ми се прехвърли и онлайн, с разработването на курса „Запознаване с приобщаващото образование“.

 

Как се появи идеята за създаването на онлайн курса “Запознаване с приобщаващото образование” ?

Всъщност идеята е отпреди моето включване в екипа, аз я наследих така да се каже. От една страна, ние в Центъра се стремим непрекъснато да обогатяваме и надграждаме знанията си, и сме установили че онлайн обученията са един много удобен и достъпен начин това да се случва. Неслучайно и курсът ни е безплатен: защото смятаме, че е важно да достигнем до повече хора.Създадохме го в рамките на програма „Едно училище за всички, която Център за приобщаващо образование развива заедно с пет училища партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Нейн фокус е създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната. За представяне на Модела с неговите елементи и процеси, сме отделили отделен обучителен модул. 

 

За кого е полезен курсът?

Курсът е замислен и разработен така, че да обхваща максимално широка аудитория, но ако все пак трябва да се дефинират целеви подгрупи, то със сигурност учителите, директорите, родителите и училищните специалисти са сред тях.

 

Ако в курса се включи човек, който за първи път чува за приобщаващо образование - ще му бъде ли полезно и ясно?

Смятам, че да. Това е и причината курсът да започва с историческа ретроспекция и създаване на контекст, в рамките на който да се позиционира и разгърне концепцията на приобщаващото образование.

 

Кой и как подбра включените теми?

Темите изкристализираха след обсъждане в екипа, а като идеи възникнаха от синтеза на опита ни през първата година на работа в 5-те проектни училища.

 

С какво конкретно курсът ще подпомогне работата на учителите?

Курсът ще подпомогне работата на учителите с това, че ще им помогне да направят по-добра саморефлексия върху нагласите си, върху това как възприемат своята роля на преподаватели във взаимодействието си не само с учениците, но и с техните основни партньори: директорите, родителите и специалистите. Разбира се, ще им даде и насоки относно това как изглежда практиката на един приобщаващ учител и на какви ръководни принципи се основава.  

 

А как ще бъде от помощ на родителите?

Общо взето, както и на учителите: ще имат възможност да навлязат малко по-навътре в спецификата на приобщаващото образование, ще разберат какво е, защо е, и за кого е; ще могат да си дадат сметка за своите нагласи и място в процеса на обучение на децата си, и надявам се, занапред ще се стремят към по-ефективна комуникация и работа с учителите им.

 

Разкажи ни за участващите обучителите?

Лицата, които се виждат на повече от половината видеа сме аз и колегата Димитър Лазаров, с когото се определяме като посланници на приобщаването. С него говорим предимно по посока Кое и Какво в лекционните видеа, хората които говорят повече от опит са мениджърът на проекта Даниела Тодорова и Анет Маринова, която психолог в училище и често ни консултира в работата ни.

Въпреки това не знам дали думата обучители е подходяща. Макар, че има доста лекции, решихме да избягаме от този формат на няколко пъти и влязохме в ролята на актьори в няколко видеа-симулации: аз и други членове на екипа, както и режисьорката на нашата продукция – Ирена Даскалова.

 

Ако трябва само с 1 изречение да кажеш защо всеки, който работи в сферата на образованието трябва да премине този курс - какво би било то?

Защото приобщаването вече се случва, и ако искат да са актуални и информирани, е абсолютно задължително да са запознати поне с основите на приобщаващото образование.

 

 

Към онлайн курса “Запознаване с приобщаващото образование”

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин