Как коучингът може да бъде от полза в класната стая?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
02/10/2017 - 09:00

"Коучингът е и изкуство на водене на трансформиращи за събеседника разговори, които улесняват развитието му в желаната посока и катализират желаната от него промяна. Чрез коучинг подхода, човек открива възможности, реализира собствения си потенциал и постига цели и желана промяна.

Той е процес на изследване на „айсберга“ на нашето съзнание и подсъзнание, където коучът помага на клиента да разшири осъзнатостта си и да види какво е скрито под повърхността, да види „слепите си места“. Чрез подкрепата на професионален коуч и точните въпроси, човек може да си дефинира ценностите, страховете и ограничаващите вярвания и подходящия начин да ги преодолее, да изгради нужните умения, навици, дисциплина и мотивация, за да постигне целта или мечтата си."

Ментор Коучис

Научете повече за това: Какво представлява коучингът

 

Интервю с Теодора Каменова, ментор и коуч, MentorCoaches

 

Как коучингът може да бъде от полза в класната стая?        

Коучингът като цялостно приложим подход във времето би облекчил до голяма степен учителите в ежедневната им работа, би повишил мотивацията им и удовлетворението от професията, защото оставя отговорността за наученото изцяло в ръцете на учениците, кара ги да мислят и води до това сами да се мотивират да търсят знанието и отговорите. Това пък води до уважение към учителя, който ги улеснява в този процес и търси решения заедно с тях, а не им предлага единствено своите. Разбира се това е изцяло нова и различна парадигма и би била много трудна за първоначално възприемане на една съвсем различна роля на учителя от приетата до сега. Днес говорим за учителят като препоДавател, т.е. дава отговори наготово, да казва, „да налива“ знание, както често казваме, и носи отговорност за наученото. Докато учителят, който използва коучинг умения и подход, е с нагласа, че ролята му е да създава благоприятна среда и дори да е склонен да научава нови неща, да покаже уязвимост и да учи заедно с учениците. А на ученика се гледа като на „жълъд“, обречен да стане „дъб“ в някаква област, която е от интерес за него и има вътрешна мотивация да се развива в нея. Много силно показва тази идея една картинка на две шепи, които държат пръст с поникнало растение. За мен едната шепа е учителят, другата е родителите, почвата е училището, а растението – ученикът. Понякога се опитваме да издърпаме насила растението да порасне или го стъпкваме волно или неволно или го сравняваме с околните. А алтернативата е да създадем условия за развитието му и то заедно с подкрепата на родителите.  Насила можеш само да вземеш, но не и да дадеш. Затова смятам, че ако знанието е прозорец към света, то коучингът може да се разгледа като рамката на прозореца, през който гледаме. Коучът предоставя „рамката“, т.е. структурата и оставя празно пространство за клиента (ученика) сам да търси информация и да стигне до своите осъзнавания и вътрешна сила, умения и дълбоко знание, т.е сам да запълни празното пространство в рамката.

 

Какви конкретни коучинг умения може да се прилагат в класната стая?

Конкретно в класната стая коучингът би могъл да е от полза по няколко начина. От една страна може веднага да се приложат базови коучинг умения в ежедневното формално и неформално общуване с учениците и с родителите им. Например активно слушане с разбиране отвъд думите, умение да се задават трансформиращи отворени въпроси, които да провокират размисъл и ученикът/родителят сам да търси възможни решения на проблема /задачата/ ситуацията.

Умението да се разглеждат различни перспективи и да се разбере и противоположна гледна точка на събеседника, което подпомага ефективното разрешаване на конфликти. Умение за управление на гласа, за да бъде казаното най-въздействащо за аудиторията. Използването на положителна формулировка на това, което искаме от учениците – не какво не искаме, а какво искаме от тях. Умението да се провокира осъзнатост на по-дълбоко ниво и да се види отвъд конкретната задача, тема, учебен предмет и изобщо училището като само един етап от развитието на ученика. Та го подкрепим да види по-добрата версия на себе си в бъдещето, за да проумее какви знания и умения са му необходими да натрупа и развие, за да постигне по-голямата си цел. Умение да разграничава кое е в негов контрол, кое е в кръга му на влияние и кое е извън неговия контрол. Развиване на умение да се научи да излиза от зона на комфорт и познатото и да е любопитен да научи още по темата или предмета, защото само така може да развива себе си. Също едно от уменията на бъдещето е да развиват креативно мислене, да творят нови неща и да излизат отвъд рамките на познатото и мислимото.

 

В кои държави се прилага и може ли да дадете пример как точно?

За щастие вече има много държави в света, в които се прилага - Русия, Турция, Израел, Франция, Финландия, Индонезия и други. Навсякъде са измерени много високи резултати по няколко критерии и ползата е осезаема за много кратко време и за учители и за ученици. Ще ви дам само един пример за ползата  от коучинга в образованието, като цитирам факти от проведено изследване през миналата година за ползата от въвеждане на коучинг подход в училища в Бали, Индонезия. След въвеждане на коучинг програма за три месеца (3 групови и 5 индивидуални срещи на професионални коучове с всеки учител) и обучение в коучинг умения на 30 учители в 8 училища, статистиката е впечатляваща:

 • 96.7 % от анкетираните учители са посочили, че са повишили самочувствието и увереността си
 • 93.3 % са открили нови и креативни идеи за предаване на материала
 • 93.3 % са повишили мотивацията и ангажираността си
 • 95 % са открили своята истинска идентичност и призвание
 • 95 % са повишили своята креативност
 • 95 % са подобрили представянето си и резултатите на учениците си
 • 90 % са разширили своята осъзнатост
 • 90 % са споделили, че са започнали да взимат решения по-бързо
 • 90 % са споделили, че наученото ги е провокирало да правят промени и да трансформират образователния процес
 • 86.7 % са разкрили свой неподозиран потенциал
 • 64 % са отговорили, че въздействието от наученото е по-дълбоко и трайно

Като показатели за успех учителите са посочили и задържането на ученици, застрашени от отпадане, както и подобряването на академичните им резултати и мотивацията им да учат.

Ако представлява интерес статистиката, анкетираните за били 95 % с бакалавърска степен, а 5% с магистърска, 85 % са били жени и 15 % - мъже, 40 % от които на възраст над 41 години, 45 % - между 31 и 40 годишни, и 15 % - между 20 и 30 годишни. А като учителски опит 40 % са били с между 1 и 5 години, 35% между 6 и 10 години и 25 % между 11 и 15 години трудов стаж.

Именно в Бали този форум, наречен „Световната игра“, на който присъствахме с моите колеги, провокира отпускането на 100% стипендии за учители в програмата за коучинг умения. След като се убедихме в успешното приложение на този подход в други държави, последвахме импулса да допринесем това да се случи и в България с това, което е в наш контрол.

 

Разкажете ни за стипендията за Коучинг умения в образованието.

Визията на Ментор Коучес е да се подкрепи българското образование в изграждането на устойчива и ефективна система, в която обучаващите се получават ценни знания и умения, а преподавателите повишават увереността и експертизата си чрез съвременни, иновативни методи за комуникация, обучение и личностно развитие.

В наши дни вече не е достатъчно учителите да преподават своите предмети добре. Тяхната роля е много по-важна и едно от големите предизвикателства пред тях е да изградят и запазят мотивацията и стремежа към развитие на учащите. За да бъдат истински полезни, преподавателите и педагозите се нуждаят от нови знания и умения за ефективна комуникация, менторство и коучинг.

Коучингът е един от новите подходи, които се прилагат в образователните системи на Европа и из цял Свят. Чрез прилагане на коучинг умения педагозите създават нова култура, основана на креативност, самопознание, емпатия, целенасоченост и ориентирано към резултати развитие.

Основните предимства от прилагане на коучинг умения в образователната система са:

 • ефективна комуникация
 • преодоляване на вътрешни бариери и ограничаващи вярвания
 • повишаване осъзнатостта на всички участници в обучителния процес
 • повишаване на емпатията между участниците, сътрудничеството и доверие
 • повишаване и запазване на мотивацията
 • повишаване вярата в собствените възможности и удовлетворение от постигнатото
 • формулиране на целите и планиране
 • ориентирано към резултати развитие
 • управление на напредъка

Нашата „световна игра“: Като израз на дълбокото ни вярване, че коучингът е ценностна управленска компетенция и необходимост в сферата на новото образование отваряме вратите на коучинг обучението „ПУЛСът на Коучинга“ за директори на образователни институции, преподаватели, педагози и специалисти в образованието.

Идеалният участник в обучението е проактивен и със силна вътрешна мотивация за въвеждане на иновации в учебния процес. Важни негови качества са способност да прилага наученото в устойчива система и желание да разива коучинг култура при взаимоотношенията с колеги, партньори, ученици, родители и други.

 

Какво представлява обучението „ПУЛСът на Коучинга“?

„ПУЛСът на Коучинга“ е сертификационно коучинг обучение, основано на 11те Ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от Международната Коуч Федерация (ICF).

 • Обучение в групи от 10-12 души
 • 4 Стъпки (модула) с обща продължителност 140 часа, разпределени в 10 месеца
 • 7 часа индивидуален коучинг
 • 13 часа менторство
 • Дистанционно онлайн обучение, което позволява участие от всяка точка през компютър, таблет или телефон
 • Лекции и учебни материали изцяло на български език
 • Записи от всички лекции, подходящи за повторно слушане и задълбочаване в темата
 • Групови практики, група за споделяне и дискусии
 • Пълен достъп до обучителите и менторите
 • Сертификат за завършено обучение

Във всяка група на коучинг обучението „ПУЛСът на Коучинга“ даваме по една пълна стипендия за специалист в образованието или социалната сфера. Стипендията се дава за пълния обучителен курс от 4 стъпки на „ПУЛСът на Коучинга“. Стипендията е на стойност 3460 EUR.

Пълно описание на „ПУЛСът на Коучинга“ можете да прочетете на страницата на Ментор Коучес.

 

В следваща статия ще се спрем как конкретно бихте могли да развиете умение за слушане и какви трансформиращи въпроси да зададете.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин