Как училището може да бъде по-интересно за децата? - проф. Дъглас Чийни

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/02/2016 - 08:30

"Децата са любопитни и задават много и разнообразни въпроси. Важно е да попитаме именно тях „Как нашето училище може да стане по-приятно?”, казва проф. Дъглас  Чийни от Вашингтонския университет в Сиатъл.   

"Училището е по-интересно, когато учителите се вслушват в мнението на своите ученици."

В средата на месец декември 2015 г. проф. Чийни гостува на Център за приобщаващо образование като част от своята работна визита по проект "Едно училище за всички", с подкрепата на Фондация "Америка за България". Видеото заснехме малко преди Конференция Приобщаващо образование 2015.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин