Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/12/2016 - 12:15

Годишната международна конференция на Център за приобщаващо образование обедини българския и международен опит в една обща дискусия как приобщаващото образование се случва на практика

На 10 декември 2016 г. Център за приобщаващо образование организира своята годишна международна конференция „Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“. Еднодневното събитие се проведе в зала 6 на Национален дворец на културата и събра над 350 учители, директори и специалисти, работещи с деца.

Конференцията  беше открита от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и  Станислава Станева, програмен експерт, „Образование и библиотеки" във фондация „Америка за България“.

По време на своите изказвания Диян Стаматов и Кор Майер обявиха, че от януари 2017 г. България става член на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

Събитието се проведе с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.

„Процесът на приобщаване не е и не може да бъде самотно усилие на отделни учители или директори, а по същество е кауза, политика и практика на цялото училище. Необходими са по-широко разбиране за това какво прави едно училище наистина приобщаващо - всяко дете, не само децата със СОП, но и всеки професионалист и родител да се чувстват добре, приети и ценени в общност, която разбира и уважава различието. Приобщаващото образование изисква системен подход.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование в своето представяне.

В хода на работата си с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование стигна до необходимостта да разработи системен подход, който да помогне на всяко училище да се учи да организира своите ресурси и процеси и да координира усилията на отделните членове на училищната общност, така че тя да стане приобщаваща. Първият български модел за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда е продукт от това партньорство. Той беше разработен заедно с пет училища в рамките на програма „Едно училище за всички“ с подкрепата на фондация „Америка за България“.

В условията на новата законодателна рамка, която задава изискванията за  организация на приобщаващ учебен процес, Център за приобщаващо образование избра тазгодишният си форум да бъде с акцент върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на реализирането на тези промени. Промяната на административната уредба не е достатъчна, за да се промени практиката. Необходимо е да се направи равносметка какво от ежедневната работа, от подходите трябва да се промени, как участниците в учебния процес да продължат да учат – едни от други, едни с други, сами, по своя инициатива - учене за приобщаване, учене за самоусъвършенстваneе, учене за работа заедно, учене как всеки ден да се подобри преподаването и средата в училище.

Конференцията обедини българския и международен опит в една обща дискусия как приобщаващото образование се случва на практика. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование представиха  процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор „Рехабилитационни услуги" в португалската организация ARCIL постави акцент върху добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск говори за личното и професионално развитие на учителите.

Последвалите дискусионни панели проследиха как приобщаването се случва на практика в българските детски градини и училища. През призмата на основните елементи на Модела на Център за приобщаващо образование за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда: педагогически практики, училищно управление, детска закрила и партньорство с родителите бяха представени добри практики. Последният панел беше посветен на Държавния стандарт за приобщаващо образование, неговото разясняване и прилагане.

По време на събитието гостите имаха възможността да посетят изложение на организации в сферата на образованието, които представиха полезни материали и практики за учители и специалисти.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин