Училищна медиация

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/11/2016 - 15:45

Какво наричаме училищна медиация

Училищната медиация решава конфликти, възникнали в училищна среда с помощта на училищен медиатор. Училищният медиатор помага на страните да проведат фокусиран разговор и да постигнат договореност, която удовлетворява всяка от страните както поотделно, така и заедно. Медиаторът създава структурирана среда за разговор с цел страните да разберат дълбоките си интереси и истинските причини за случилото се. Медиацията позволява на страните да договорят най-доброто и за двете страни, получавайки разбиране за собствената си позиция и позицията на другия.

 

Какво трябва да знаете за основните принципи на медиацията

В медиация страните влизат доброволно и заявяват, че искат заедно да търсят най-доброто възможно решение. Всяка от страните е свободна да напусне медиацията във всеки един момент, както и да се върне към нея, когато прецени. Участниците в процедурата, независимо от техните роли и позиции, спрямо учебния процес са равнопоставени. Медиаторът не взема страна и не се опитва да изясни кой и в каква степен е прав или не, медиаторът е безпристрастен, а цялата получена и изложена информация по време на процедурата по медиация е поверителна.

 

Какво представлява процедурата „училищна медиация“

Всяка една от страните – директор, учител, родител, ученик или друг участник в учебния процес - може да се обърне към медиатор и да покани сам или чрез медиатора другата страна да участва в процедура по медиация. По време на първата работна среща, страните подписват декларация, че желаят да участват доброволно в процеса, което гарантира, че ще работят по своя воля и с желание за изясняване на случая.

Всички участници в медиацията, подписват декларация за поверителност на информацията, която се споделя по време на медиацията. При постигнато споразумение, страните решават дали да подпишат писмено споразумение или да имат устна договорка. Сключеното споразумение обикновено се спазва, защото е доброволно и ясно.

 

Какво не е училищна медиация

Медиацията не е пространство, в което медиаторът взема страна или отсъжда в полза на страните.

Медиаторът не дава готови решения как да се разреши спора.

Медиаторът не дава психологически консултации или друг вид експертни консултации.

 

Какви са ползите от училищната медиация

  • Насърчава и разрешава споровете по конструктивен начин;
  • Освобождава средата от натрупаното напрежение и носи вдъхновение;
  • Предотвратява дълги и частични проверки и наказателни процедури;
  • Намалява стреса на работното място;
  • Извежда от спиралата конфликт-санкция-конфликт;
  • Освобождава съзнанието за учене/преподаване;
  • Използва потенциала на конфликта за социално учене;
  • Развива емоционално интелигентност.

 

Ресурси за училищна медиация:

Училищна медиация - Център за приобщаващо образование

Училищна медиация

Медиацията в училище

Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС

 

 

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин