„Гости от Космоса“- открит урок по география

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/09/2016 - 09:00

Ако разчетохте настоящето заглавие като поредната конспирация, свързана със съществуването на извънземни, грешите. Не, не е конспирация, а истина. При това- пъстра, емоционална, вълнуваща и запомняща се. Истината за едно истинско преживяване, към което ни направиха съпричастни учениците от клуб „Атлас“ с ръководител г-жа Росица Паскова.

Авангардно, нетрадиционно и изключително атрактивно решение на начина, по който учениците от клуба представиха пред любопитната публика своята богата географска култура.

„Гостът“ от другата планета - д-р Уйлямс и „властелинът“ на Земята - д-р Петров, срещат едно забавно и непознато момиче - „инопланетянин“. Срещата се оказва съдбовна. Защото е провокация към всички обитатели на планетата Земя да покажат и разкажат пред изкушената публика своите знания по география.

Така учениците представят актуалните проблеми на съвременността, конструирайки обективна географска картина - урбанизацията, големите мегаполиси, забележителните географски атракции- летящият гайзер в Невада, блестящите пясъци, ролките от облаци, зашеметяващото полярно сияние или „аурора борелиас“, пиктограмите и още куп географски обекти. И още: по удивително красив начин учениците показаха и визуализираха културата на Далечния Изток, на Индия, Бразилия и… добрата Стара Европа. Представена не как да е, а класически. „Тримата тенори“, персонифицирани по удивителен начин от ученици от VI-ти клас. А за финала - българска народна музика. Какво повече от това може да иска дори и най-претенциозният зрител.

 

Представяйки предпубликата един нетрадиционен дидактически модел - форум театърът, учителят защитава този тип интерактивна техника, при която учениците учат чрез преживяване. При това, следвайки образователната рамка на три учебни програми по география и икономика- за V, VI и VII клас и постигайки целите на географското обучение през този образователен етап, а именно:

  • Да се формират компетенции и модели на поведение в географското пространство;
  • Да се формират умения за оценяване (определяне на значението) на обекти, процеси, явления, събития;
  • Да се изградят умения за вземане на решения - да избира източници на информация,  дейности и начини за представяне на информация; да изразява мнение и да разговаря  по географски въпроси; да избира и мотивира дейности и форми на организация, вкл. работа в екип; да представя и защитава географски маршрути;
  • Да се формират ценности (отношения и стойности): интерес към географското знание и познание; светогледни идеи за взаимната връзка в природата, между природата и човешкото общество, за обусловеност на нещата; нравствено-естетически ценности, свързани с разбирането за равенство между хората, с осъзнаване необходимостта от сътрудничество и уважение между тях, с идеята за опазване на природната среда.

   

Макрорамката на урока е следната: планетата Земя и начинът, по който е организиран животът на земята - на континенти, в държави, в градове и села; последиците от индустриалната революция и урбанизацията, големите мегаполиси- Токио, Ню Йорк, Мексико, Сао Паоло, Лос Анжелис; летящият гейзер в Невада, реки и вулкани в Исландия; пейзажи, като че ли снимани на други планети - блестящите пясъци на Малдивите, огнените топки Нага, полярното сияние, пиктограмите; специфичните географски особености на Далечния Изток; културата на Япония, на Индия; обичаите и празниците на Южна Америка, формирали се в резултат на колонизирането на Новия свят от европейците и родили понятието карибски карнавал, най-прочутият от които е карнавалът в Рио де Жанейро.

Представяйки Индия като най-големия производител на чай в света, най-големият износител на банани в света и най-големият производител на подправки, любознателните ученици информират, че Боливуд произвежда и около 1000 филма всяка година. Което препраща към един от култовите за учениците филм - „Аватар“ и ги провокира да разкажат за  планината Тианзи - това невероятно кътче, уникален планински природен резерват с необикновени върхове, използвани като фон за сцени от филма.

Следвайки тази наистина амбициозна макрорамка учениците от клуб „Атлас“, влизайки в различна роля и представяйки „своя“ географски обект, с лекота постигат главната цел на обучението по география и икономика - да формират и развиват основите на географската си култура като част от тяхната обща култура за разбиране и за разумна дейност в географското пространство - чрез изучаване на отделните планети, континенти, океани. Така се постига едно по-задълбочено разбиране както на общите, планетарните закономерности, така и на специфичните особености на изучаваните обекти от нашата планета Земя.

Природно-общественият характер на географията дава възможност да се разберат пространствените измерения на взаимодействие между природата и обществото - един от най-актуалните въпроси на съвременността. Оттук и проекцията на едно по-разширено разбиране за географската култура, което предполага проектиране на трите особености на културата като модел на мислене, усещане и действие, а именно: културата се придобива чрез дейност, чрез комуникация, а не се наследява, усвоява се в социален контекст и  произтича от особеностите на социалната среда и реалното географско пространство.

  

Нетрадиционното дидактическо решение на г-жа Росица Паскова е доказателство затова, че колкото и идеи за иновации в образованието да има, те няма как да се случат без активната роля на учителя. Ако учителят не е убеден в смисъла им, новото образование няма как да се случи. "Учителят е не само преподавател, източник на знание, той е преди всичко активатор, координатор и мотиватор на дейността на учениците". Така, както г-жа Росица Паскова чрез своя клуб за извънкласна дейност „Атлас“ демонстрира изключително добър мениджмънт, подчинявайки интересите на всички ученици от клуба и приобщавайки ги към една  обща цел - доброто географско образование и култура.

 

Г-жа Росица Паскова и учениците от клуб „Атлас“, СОУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин