Изнесените уроци – една добра възможност за разнообразяване на образователната среда

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/01/2019 - 09:00

Приобщаването на всички деца в образованието е предизвикателство, което предполага преосмисляне и практически промени на цялата образователна система. От приобщаване се нуждаят не само децата с увреждания, а и тези, за които езикът, на който се провежда обучението, е различен от майчиния, тези, на които способностите са по-ниски или по-високи от нивото, на което се провежда обучението, болни деца, изложените на риск от изключване ... въобще ВСИЧКИ, живеещи в общността деца.

Приобщаващото образование е съсредоточено върху детето, а не върху програмите за обучение, защото се зачита фактът, че всяко дете се развива и учи по своя индивидуална програма, с различен темп и вариации и следва за него да се създават такива условия за обучение, които да отговарят на потребностите и възможностите му. Утвърждава  се тезата, че след като всяко дете има особени черти, интереси и способности; умения и образователни потребности, то образование следва да се осъществява чрез грижи за задоволяване на различните потребности на различните ученици, чрез използване на допълващи и алтернативни програми, методи и средства.

Във тази връзка желаем да споделим с Вас една добра училищна практика за промяна на образователната среда, така че тя да е интересна и полезна за децата, именно изнесените уроци – в различни институции (в град Лом), в Дунавския парк, в музея, в градската градинка.

На 13.12.2018 год. проведохме поредния съвместен изнесен урок от Наталия Станчева, начален учител, II ОУ "Константин Фотинов", гр. Лом и главен ресурсен учител Даниела Алексиева. Урокът се състоя в градската библиотека с учениците от ІІ б клас, а темата беше: „Вълшебствата на Коледа”.

Изнесеният урок започна с интересно и увлекателно въведение от управителя на библиотеката г-жа Павлова за предстоящите светли празници. Спонтанно всички споделиха какви традиции се спазват в техните семейства за Коледа.

Продължи с презентиране на 3D филм, като на учениците беше поставена дидактическа задача. В хода на урока се проведе ролева игра, посветена на Коледа.

Занятието завърши с интересна дискусия за вълшебните предмети от приказките. Децата извикаха на помощ спомените и въображението си и споделиха мнения за любимите си приказни герои и вълшебства.

Поводът за този изнесен урок беше покана от библиотеката към общообразователния учител Наталия Станчева, която активно участва със своите ученици в различни мероприятия на институцията.

При изнесените уроци се дава възможност на учителите да прилагат разнообразни интерактивни методи, които да формират при учениците полезни социални  и практически умения.

Приобщаващото образование за нас е призвание и кауза, за която работим с желание  всеки ден, за да могат всички деца да се чувстват обичани и приети с техните индивидуални интереси и потребности.

 

Даниела Алексиева, главен ресурсен учител, РЦПППО - Монтана

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин