Как училището привлича подкрепата на родителите за своите идеи и инициативи

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 11:30

Казвам се Биляна Милева и съм директор на Основно училище „Антон Страшимиров“ – с. Светлен, община Попово, област Търговище.

  • Как Вашето училище привлича подкрепата на родителите за своите идеи и инициативи?

В нашето училище учат деца от шест села, от различен етнически произход, като преобладават ромите. Щастливи сме, че почти всички родители държат не само детето им да се чувства добре в училище, но и да получи възможно най-доброто образование. По проект на ЦОИДУЕМ миналата година сформирахме Родителски клуб, където обсъждаме с родителите различни въпроси, които вълнуват родители, дори след приключването на проекта. Нашите срещи с родителите протичат под мотото „На кафе и чай в училище“. С голямо вълнение са обсъждани почти всички теми, но въпроси като ,,Какъв исках да стана като порасна“ и ,,Какъв станах“; ,, Какво очакват родителите от децата“; ,,Какво очакват децата от своите родители“ спечелиха завинаги родителите като наши съмишленици. Родителите споделят, че много малко от тях са постигнали мечтата си и желаят това да не се случва с тяхното дете, убедени са, че децата им трябва да учат и изявяват желание да помагат на своите деца в осъществяване на мечтите им. Думите на една майка ще останат като знак за реализицията на цялата идея: „От всичко научих, че за да сме добре, трябва да сме единни!“.

Своебразен израз на мотото „Да бъдем единни“ бе проведената екскурзия с ученици, учители и родители до Габрово и ЕМО „Етъра“

  • Имат ли възможност самите родители да поемат инициативата и да бъдат водещи в съвместни начинания и проекти?

В нашето училище родителите винаги са добре дошли. Още повече, когато идват с идея за съвместен проект. Заедно изработваме есенни букети, сурвакници и мартеници по тяхна инициатива. Тази учебна година те с удоволствие се включиха в издирването на специфични традиции и обичаи, които децата им ще представям в презентации на една конференция в гр. Варна.

  • Как си партнирате ефективно с местните институции и неправителствени организации, бизнес?

Работим активно с местните интитуции. С кметството, читалището и пенсионерския клуб в с. Светлен провеждаме много общи инициативи – Отбелязване на деня на Европа, Комуникационна инициатива на Областната управа в Търговище, Деня на християнското семейство, Първи март, Трети март, Осми март и други празници. На територията на кметството и читалището организираме изложби с рисунки на нашите деца. Съвместно с пенсионерския клуб ученици от нашето училище се включиха в инициативата на Община Попово „Спорт и танци - заедно за здраве и дълголетие“ и спечелиха първо място на общинското състезание. По време на Седмицата на четенето жените от пенсионеския клуб четоха приказки на децата.

За провеждане на избори за председател на Ученическия парламент кметството осигурява урна и параван, в който се провежда тайния вот. Ученици от училището и родителския клуб посетиха с. Априлово, където с любезното съдействие на секретаря на читалището беше направена среща с местни занаятчии.

  • Какви са основните принципи, които спазвате при тези партньорства, за да осигурите по-добри възможности за качествено образование, безопасност и активно участие на децата?
  • доброволност – в началото започнахме да работим с малка група деца и родители. Постепенно се увлякоха и другите и се включват все повече участници;
  • удовлетвореност – постепенно срамът и неудобството отстъпиха пред желанието за изява;
  • инициативност – всяка идея за съвместна дейност намира подкрепа в партниращите институции;
  • публичност – за всяка съвместна проява, се извършва предварителна подходяща разгласа, за да има достатъчно публика. С радост констатираме, че след проведено мероприятие във всяко следващо желаещите да се включат като участници са се увеличили.

 

 

Биляна Милева,  директор на ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Светлен, обл. Търговище

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин