Национална изложба за ученическо творчество "ЗАЕДНО"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/01/2018 - 16:30

 

Включете се и вие!

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО  „ЗАЕДНО”

Цел:

Целите на изложбата са:

1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.

2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности. 

3. Да популяризира приобщаването като процес.

 

Регламент:

 • Право на участие имат всички ученици от I до IV клас
 • Всеки участник представя по една рисунка.
 • Размер на рисунките: A4.
 • Тема на рисунките: “Учим, играем и живеем заедно”.
 • Материали и техника на рисуване: Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал.

На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:

 • име, презиме и фамилия на автора;
 • възраст и клас;
 • заболяване/състояние (при участници със специални образователни потребности)
 • име на училището или друга институция;
 • пълен и точен адрес на училището или друга институция;
 • телефон и e-mail за контакт.

Рисунките да се изпратят в срок до 28.02.2018 г. на следния адрес:

град Лясковец 5140

ул. „Петър Оджаков” №1

Начално училище „Цани Гинчев”

за Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.

 

Творбите НЕ СЕ връщат.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Жури, определено със заповед на кмета на община Лясковец, разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията, рисунки, за всяка възрастова група (I клас, II клас, III клас, IV клас). В края на конкурса се класират общо дванадесет рисунки (I, II и III място за всяка възрастова група).

Изложбата ще бъде официално открита на 20 април 2018 година в НУ “Цани Гинчев” - град Лясковец.

Изложбата ще може да бъде разгледана от 20 април до 10 май 2018 година в НУ “Цани Гинчев” - град Лясковец

За контакти:

Иван Пейчев – 0878 184 405 / ivanpeychev89@gmail.com

 

Ето как изглеждаше Миналогодишното издание на изложбата

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин