Нека бъде зелено и красиво! Нека бъде гора! Мото, което обедини ученици, учители, родители и общественици

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/08/2017 - 17:30

Нека бъде зелено и красиво! Нека бъде гора! - мото, което обедини ученици, учители, родители и общественици за Деня на Земята.

Казвам се Росица Георгиева и съм класен ръководител на ученици от 4б клас в СУ „Крум Попов”- гр. Левски.

През месец февруари 2017 година прочетох в Интернет за инициативата с награди "ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ" която има за цел засаждане на милиони нови дървета за България, с участието на колкото се може повече млади хора. Играта стартира на 13.02.2017 г. и продължи до12.03.2017 г. След като се запознах с условията на играта, реших да включа моите четвъртокласници. Регистрирах се, пратих снимка на класа и обосновах желанието им да се включим в благородната инициатива. Съобщих на учениците за играта и обясних как да се включат в гласуването. Децата разказаха и на своите родители за идеята и така, гласуването набра скорост. Подкрепиха ни както колеги от нашето училище, така и учители – познати и непознати от цялата страна. С огромна радост научихме, че сме сред спечелилите участници - 100 дръвчета. Ръководството на училището с готовност се отзова на идеята ни да направим засаждането на дръвчетата празник за цялото училище. Избрахме ден – 22 април, ДЕН НА ЗЕМЯТА за най-подходящ за реализиране на идеята. Информирахме всички класни ръководители в училище, помощен персонал и ученици за предстоящото събитие. Изработихме покани до представители на Общинската администрация, граждани и родители. Членове на Ученическия парламент се включиха активно в разпечатване на поканите и разнасянето им. Учениците от 4б клас изработиха две табла – едното с логото на кампанията и с надпис „Нека бъде зелено и красиво, нека бъде гора!”, а другото изобразяващ красив зелен парк. За създаване на празничност и настроение, в деня на събитието, децата надуха балони.

На поканата, в деня на засаждането, се отзоваха председателят на ОбС –Левски Дочко Дочев, главният експерт „Образование, култура и спорт” Петя Чолакова, екологът на Община Левски, председателят на МКБПП, родители и др., които също засадиха дръвчета в двора на училището.

Всеки класен ръководител получи карта на училищния двор с преполъчително място за засаждане, както и по 2 дръвчета – бял бор или червен дъб. Всички ученици от 1 до 12 клас се включиха в засаждането. Някои от фиданките старателно бяха обградени с камъчета. Децата обещаха да ги поливат редовно и да се грижат за младите дръвчета.

Вярвам, че подобни инициативи имат положителен ефект върху младите хора за изграждане у тях на екологична култура и грижа за опазване на природата около нас.

Благодаря на ръководството на училище „Крум Попов”, в лицето на г-жа Дженева – директор и г-жа Чингова – пом. директор, защото без тяхното одобрение и подкрепа, инициативата нямаше да е така добре организирана и значима. Събитието беше отразено в новините „Плевен за Плевен”, както и в местния вестник „Левски Днес”.

Росица Георгиева, класен ръководител на 4б клас в СУ „Крум Попов”- гр. Левски

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин