„Заедно можем повече”. ДГ "Радост", гр. Варна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/07/2017 - 16:30

ДГ „Детска радост”, гр. Варна  работи за приобщаване от над 18 години. Натрупахме голям опит, прилагаме различни образователни технологии в практиката. Един от приносите на детската градина за успешно приобщаващо образование са изградените през годините ефективни партньорски взаимоотношения, както с родителите, така и с по-широката общност – общината, различни местни институции, неправителствени организации. Когато детето участва заедно със своите родители в различни дейности, позитивите са за всички - детето са чувства подкрепено от най- близките до него хора, родителите осъзнават, че „нещата” зависят и от тях, защото са не само участници, но инициатори, вдъхновители и опора за децата. Учителите от своя страна имат възможност да бъдат вдъхновени от подкрепата, която получават и да търсят непрекъснато нови и успешни практики, които показват, че всичко е по- лесно и по- стимулиращо и изграждащо, когато се прави заедно от всички нас – деца, учители, родители, общество.

Приобщаващи практики с родителите

Основната ни цел е изграждане на доверие и задълбочаване на контактите учител-родител и последващо сътрудничество в общата ни мисия – благото на децата.

1. Традиционни инициативи за” Седмицата на гората”, по Проект “Учим за гората”- акция за събиране на хартия ”Лист по лист” под надслов: ”Да спасим и още едно дърво”- състезание по групи . Със събраните средства обогатяваме педагогическата среда в детското заведение. Носители сме от 2002 г.на отличието Зелен флаг по Европейска програма „Еко училища“. Участвали сме в редица проекти и инициативи. Основната ни цел е продължаване и развиване на съществуващите до сега традиции и търсене на иновативни практики за здравно и екологично възпитание на децата с активното участие на родителите.

2. "Да засадим дърво за мир" по Програма "Учим за гората”- грижите за фиданките са общо дело след това.

3. ”Да направим живота на децата ни по-зелен”- под този надслов в ДГ „Детска радост” Варна , съвместно с деца и родители залесихме площите около оградата на двора с вечно зелени растения. Ползите – децата играят в една по-чиста и защитена от вредни емисии среда.

4. Традиционно провеждаме два пъти в годината инициативата CONNECT-устойчиви, алтернативни начини за придвижване на децата и родителите до детската градина-пеш, с колело, ролери, т.н. споделено пътуване и др.Така привличаме цялото семейство към идеята за по-здравословенначин на живот, с повече движение и спорт сред природата.

5. Спечелен национален конкурс за създаване на интерактивна образователна градинка от нов тип: "Вкусна образователна био-градинка"- с активното участие на родителите при проектирането, изграждането, засаждането и грижите за растенията в нашата биоградинка «Раковинка». Радостта и удоволствието да берем плодовете от труда на деца, учители и родители е зареждаща и вдъхновяваща.

6. Много реализирани дейности, подкрепени с голям ентусиазъм от родителите по Международен проект „Да се храним разумно”- иновативна практика за успешно екологично възпитание, в който  ДГ „Детска радост”, гр. Варна е едно от 14-те пилотни учебни заведения в България. Реализираме дейности с активната подкрепа и участие на родителите: организирахме ”Детски фермерски пазар” с продукти  собствено производство , благотворителен Коледен базар -  с домашно приготвени лакомства, „Вълшебната сряда”- ден, в който децата не консумират т.н. „вредни храни“- с палмово масло, с консерванти,оцветители. Мотивът, родителите да не купуват тези храни, отбелязваме със стимулиращи стикерчета на табла срещу името на всяко дете. Ползите разбира се, са за здравето на децата.

7. Спортен празник „Да бъдем заедно”- в Екопарк” Св. Константин и Елена” , с включване на деца със специални потребности и техните родители .

8. През месец април 2016 г.със специално изготвен архитектурен проект , безвъзмездно от наши родители, стари складови помещения бяха превърнати в нови „ателиета” за работа с деца със СОП и за занимания с различни допълнителни дейности.Това е една от последните ни стъпки за изграждане на подкрепяща среда. Така структурирахме единствени по рода си в масова детска градина  Ателие за ресурсно подпомагане на деца със СОП и Сензорна стая. Оборудването доставихме от Англия, с помощта на дарители.

9. По инициатива на родители от детската градина се включихме в кампания за събиране на пластмасови капачкиАз Вярвам и Помагамза закупуване на медицинска апаратура в няколко болници в града

10. Проект за реновиране на спортните площадки в двора на детската градина беше подкрепен от Обществения съвет и Училищното настоятелство в детското заведение.

 

Приобщаващи практики съвместно с oбщина Варна, различни местни институции, неправителствени организации

Проектно-ориентираната дейност в детската градина има своите реални успехи и носи ползи за всички нас- учители, родители, деца, общественост. Имаме реални успехи и това ни мотивира да продължаваме.

1. Реализирали сме редица проекти по проблемите на приобщаващото образование, финансирани по програма на Община Варна за образователна интеграция на деца през 2012г., 2013г., 2016г., а само преди броени дни бяхме одобрени отново с проект “Продължаваме заедно”.

2. През 2014 г. участвахме заедно с нашите дългогодишни партньори от Фондация „Карин дом” в проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини”.

3. Имаме възможност да споделяме своя опит на редица национални и международни форуми: „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребнности (дестинация Варна - XXI век)”, Научно- практическа конференция по предучилищно образование„ Водим бъдещето за ръка”- три поредни години, спечелен конкурс за приобщаващи педагогически практики  в Кампания “ Дни на приобщаването” 2016г.

4. Партньорство с Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие - ОЦОСУР (Варна)- Изложбите на ОЦОСУР в коридора на детското заведение се превръщат в традиция за децата и техните родители. Акцентира се на здравословния начин на живот и опазването на природата и нейните ресурси.

5. Дългогодишни са нашите връзки с Фондация „ Карин дом”- преди около 18 год. бяхме една от първите детски градини успешно „интегрирали” деца със специални потребности в масова детска градина. Разнообразни са и дейностите, които продължаваме да осъществяваме заедно.

6. Ползотворни са и контактите ни с ЦПЛР Варна, РЦПППО Варна, Агенция за социално развитие „Вижън“.

Успешно реализираните дейности по различни проекти, инициативи, кампании са една работеща и носеща позитиви за всички практика. Целтта ни е да изграждаме взаимоотношения със семействата на всички деца, основани на доверие, сътрудничество, споделяне, с оглед мотивация за включване.

Мотивиращо и вдъхновяващо е всички заедно: да учим, да правим, да живеем, да комуникираме, да си партнираме.

Тина Боянова - директор на ДГ „ Детска радост”, гр. Варна

Антоанета Петрова - главен учител в ДГ „ Детска радост”, гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин