„Пътеката на знанието“. Открит урок пред родители в края на първи клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/07/2017 - 17:30

В края на учебната година реших, че след положения труд през цялата година от моя страна и от страна на учениците, е редно да покажем на техните родители колко много нови знания и умения са придобили. Исках това да стане по един нов, забавен и интересен за учениците и родителите начин. Нарекох нашия открит урок „Пътеката на знанието“.

„Пътеката на знанието“

Открит урок пред родители в края на първи клас

Необходими материали: картон и рисунки, с които да се украси дъската по точно определена схема;

Цели:

 • по забавен начин учениците да покажат какво са усвоили от учебния материал по Български език и литература, Математика, Околен свят и Музика;
 • всяко дете от класа да получи възможност за изява; да покаже своите умения и артистичност;
 • създаване на положителен микроклимат в класната стая;

Резултати:

 • подобряване на уменията на учениците за работа в екип;
 • повишаване на увереността и сигурността в придобитите знания и умения;
 • повишаване на самочувствието и засилване на чувството на удовлетвореност при по-срамежливи и притеснителни ученици.

Методи и похвати:

 • обучение под формата на игра;
 • интерактивни методи – диалог, беседа, мозъчна атака.

Същност на добрата практика:

Дъската се разделя на четири части и се украсява според четирите сезона. От единия край на дъската до другия преминава пътека. Тя символизира цялата учебна година. В началото на пътеката има надпис: Спирка „Първи учебен ден“ /сезон есен/. След това пътеката преминава през още две спирки - „Празник на цифрите“ /сезон зима/ и „Празник на буквите“ /сезон пролет/, за да достигне до крайната спирка - „Ваканция“ /сезон лято/.

За да стигнат от една спирка до друга,  учениците /един по един/ отговарят на въпроси от изучения учебен материал. Въпросите и задачите са написани предварително на гърба на картонени цветя. Всеки ученик си избира цвете, прочита въпроса на глас, отговаря и залепя цветето на съответното му място на пътеката. Така учениците се придвижват напред.

На всяка спирка три деца казват стихчета за сезона, в който се намират и разказват какъв празник е имало в класа и по какъв начин е бил отбелязан. Така се стига до последната спирка „Ваканция“, с което учениците разбират, че след положения неуморен труд и упоритост през цялата година, предстои завършване на първи клас.

За да може да се изяви всеки един ученик от класа, броят на цветята с въпросите е равен на броя на учениците.

Ето ги и нашите задачи:

 1. Колко гласни звука има в българския език? Кои са те?
 2. Как се променя природата около нас през четирите сезона?
 3. По какво се различават едноцифрните от двуцифрените числа? Изброй всички едноцифрни и всички двуцифрени числа до 20!
 4. Коя песен от изучените в първи клас ти хареса най-много? Нека я изпълним!
 5. Каква е разликата между банкноти и монети? Кое е повече 17 лева или 17 стотинки?
 6. Как наричаме човекът, който създава някаква творба – стихотворение, разказ, приказка? Можеш ли да кажеш името на един такъв човек?
 7. Можеш ли да изброиш всички четни числа до 20?
 8. Какво празнуваме на Коледа? Какво знаеш за обичая коледуване?
 9. От колко срички се състоят думите хеликоптер, дъжд, гердан?
 10.  Изпълни изразително едно стихотворение по избор!
 11.  Можеш ли да изброиш всички нечетни числа до 20?
 12.  Подреди разбърканите думи в изречение! - нова, Тони, книга, купи.
 13.  Можем ли да пренесем на нов ред част от думата пръст? Защо?
 14.  Как наричаме числата в задача с действие изваждане? Колко е разликата на числата 15 и 5?
 15.  От колко букви се състои нашата азбука? Можеш ли да я кажеш? Изпейте песен, посветена на буквите!
 16.  Какво празнуваме на Великден? Какво знаеш за този празник?
 17.  Каква е разликата между буква и звук? Колко букви и колко звука има в думата ягода? А в думата джоб?
 18.  Как наричаме числата, които събираме? Как наричаме полученото число при действие събиране? Колко е сборът на числата 9 и 7?
 19.  Как наричаме изреченията, които завършват с точка и тези, които в края имат въпросителен знак? По какво се различават?
 20.  Мила има 12 лева. Колко лева още и трябват, за да си купи топка с цена 20 лева?
 21.  Подреди разбърканите думи в изречение! - нахрани, Нина, пиленцата, ли
 22.  На опашка за закуски пред Мая има 8 деца, а след мая – 7. Колко деца има в момента на опашката за закуски?
 23.  Можем ли да пренесем на нов ред част от думата орех? Защо?
 24.  Кой е създал нашата азбука? Изпейте песен, посветена на двамата братя!

Илияна Петрова, начален учител, СУ „Крум Попов“ - гр. Левски

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин