От първо лице за финландското образование

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/08/2017 - 09:00

С екипа на ОУ "Васил Левски", гр. Белене ви срещнахме миналата пролет по време на Кампанията Дни на приобщаването 2016.  Тогава г-жа Румяна Богданова, директор и педагогическият колектив ни разказаха за Приобщаването на учениците чрез интегриране на изкуствата в учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и ЧП в 4 клас.

Тази година те споделят с нас и читателите на Приобщи.се опита си от дóсега до финландското образование по време на посещението си в гр. Оулу, Финландия и участието си в европейски семинар на тема "Мултипрофесионалните екипи във финландското училище".

Екипът работи по проект "Училището - ново пространство за партниране между специалисти, учители, родители и общност", финансиран от Еразъм+.

Презентацията е предоставена от организаторите на семинара с разрешение на авторите ѝ, а преводът е на г-жа Росица Крекманова, преподавател по английски език в ОУ "Васил Левски" – Белене.

Училищният колектив е убеден в ефективността на финландския модел за работа в мултидисциплинарен екип и с удоволствие би го предоставил на всички заинтересовани страни. Учителите от ОУ "Васил Левски", гр. Белене прилагат модела на практика в български условия, а опита си са обединили в "Кратък наръчник за работа на мултипрофесионални екипи в българското училище", с който ще ви запознаем в следваща статия.

Разгледайте:

Презентацията ФИНЛАНДСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.pdf

Презентация ПЕДГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ВЪВ ФИНЛАНДИЯ.pdf

Презентация ПОДКРЕПА НА УЧЕНИКА.pdf

 

Екип на ОУ "Васил Левски", гр. Белене

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин