Практики за работа с трудноуспяващи ученици

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 16:00

Всеки педагог по призвание, а не по професия,  е задавал пред себе си въпросите: „Къде сбърках, какво не направих както трябва?  Защо Иван не може да научи таблицата, а Мария буквите?“  Тези мои мисли ме накараха да се заема с проучвания и търсения в  посока намиране и прилагане на ефективни педагогически технологии за работа с изоставащи ученици.

Всички деца са много различни. Някои са ярки, талантливи, а други не толкова, но всяко дете може да постигне своя успех. Именно в това се състои работата на добрия педагог.

Споделям някои методи, които използвам в дългогодишната си практиката:

 

МЕТОДИ ЗА НАУЧАВАНЕ НА ПРАВИЛАТАученикът казва правилата в разнообразни роли и варианти:

  • "по телефона“ на мама или на приятел;
  • игра „Научи правилото“. Един ученик играе роля на учител, а другият /може да бъде изоставащия/ влиза в ролята на папагал, т.е. повтаря правилото, произнесено от „учителя“;
  • предай  правило така, все едно си направил откритие. Например: „Еврика! Оказва се, че в българския език има букви, които в зависимост от мястото, което заемат, веднъж означават два звука, веднъж един!“ и т.н.;
  • прочетете  правилото „по радиото“, като новина:„Внимание! Чуйте последните новини!  На учениците от 4 клас станало известно, че НЕ,  поставено пред глагол, се пише отделно от него“ и т. н.;
  • разгадайте коя дума изпусна четецът. В ролята на четец влиза учителят или ученик. „Четецът“ прочита правилото, като пропуска една дума.  Учениците отгатват коя дума е пропусната;
  • представете си, че в стаята, в която разказвате правилото, е много топло или много студено;
  • разкажете правилото , влагайки различна емоция (весело, тъжно, със съмнение, като тайна и т. н.)

 

ПЕРФОКАРТИ – средства за т. нар. безмашинно програмиране представляват картички със задание, на които има изрязани прозорчета, в които учениците записват своите отговори. Имат контролираща и обучаваща функция, дават точна информация и учениците могат да видят резултата от труда си веднага, облекчават труда на учителя, който използва перфокартите многократно.

КАРТИЧКИ-ТРЕНАЖОРИ и КАРТИЧКИ с АЛГОРИТЪМ –икономисват време,  превръщат скучното в увлекателно, за работа в клас,  за домашна работа. Могат да се използват многократно като се  попълват с молив или се ламинират.

ДА ПОИГРАЕМ НА КАРТИ

Цел: Автоматизиране на действията събиране и изваждане.

Играе се по двойки. Картите се разбъркват и първият участник, определен с хвърляне на зарче, взема две карти и трябва да каже техния сбор/разлика/. Ако отговори правилно прибира  двете карти. Ако не успее картите се прибират в купчето, противникът му е на ход. Печели този, който събере най-много карти.

Варианти: игра с три карти, сравняване на числа, като се добавят две нови карти по-голямо и по-малко.

 

ЗАРЧЕТО ХВЪРЛИ-ЗАДАЧА ЗАПИШИ

Цел: Автоматизиране на действията събиране и изваждане

Участниците хвърлят две зарчета, работят на ламинирани листи. Записват задачата над верния отговор. Всеки участник пише с различен цвят флумастер. Определят се брой хвърляния на зарчето. Играта печели този, който е записал най-много верни задачи.

 

„ЗАСИЛЕНА“ ОРТОГРАМА - учениците сами откриват признака за ортограма. Рисуването на думата със специално  изображение на буквата, носеща ортограмата, подпомага детето, защото едновременно се задействат няколко източника на възприятие.

Използването на тези методи дава възможност изоставащите ученици да достигнат минимума от ДОС, да усвоят по забавен и достъпен начин изучавания учебен материал,  да придобият представа за собствената си значимост, а преподавателят да бъде удовлетворен от добре свършената работа.

И все пак да не забравяме, че Едисон е изключен от училище за бездарност, за неуспяващите ученици Нютон, Дарвин, Шекспир, Пушкин, които по-късно са станали легендарни личности.

Може би там някъде, сред нашите ученици, се крие бъдещ гений, който има нужда от нашата помощ и подкрепа, за да покаже потенциала си.

 

Недялка Томаатанасова, ст. учител начален етап, ОУ „ Георги Караславов“ гр. Първомай

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин