С мобилен телефон в час

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/12/2016 - 17:00

С мобилен телефон в час – този въпрос навярно вълнува много учители, родители и ученици. Аз съм категорично „за“, стига той да бъде използван в полза на учебния процес. Ще представя една лесна за изпълнение идея, която в моите часове работи. Учител съм по физика и астрономия, предмет труден за всички ученици. За да се активизират те и да се повиши тяхното внимание в час, в края на всеки урок правя малък тест – игра. Този тест учениците го решават на мобилните си телефони. На тези, които нямат смарт телефони, а те са малко, им давам аз (уточнявам, че раздаваните от мен телефони са стари, които някои ученици вече не използват и сами пожелаха да ги оставят в кабинета. Единственото изискване е да могат да се свързват с интернет).

Приложението, с което работя е Kahoot. Учениците знаят за предстоящия тест и затова са по-внимателни през часа, за да могат да се справят по-добре и да се класират на първите пет места. Той е с избираеми отговори и съдържа теми от новия материал. Много често включвам логически и забавни въпроси, които допълнително ободряват учениците.

Например:

1. При гръмотевична буря първо виждаме, че светва, след това чуваме, че гръмва. Защо?

  • а) очите са по-напред от ушите;
  • б) светлината се движи по-бързо от звука;
  • в) звукът се движи по-бързо от светлината;
  • г)/ защото при буря винаги притъмнява.

2. Близо до Северния полюс се намира:

  • а) леговището на бяла мечка;
  • б) иглуто на ескимосите;
  • в) изгубена шейна с кучета;
  • г) южния магнитен полюс;

Целеви групи:

Ученици от 7-ми до 11-и клас.

Необходими материали:

Компютър, проектор и Wi-Fi.

Цели и резултати:

Предимствата на тези тестове:

- дават информация за това доколко е усвоен новият материал;

- активизират учениците;

- учениците са по внимателни в час, защото всеки се старае да се класира на първите места;

- участват всички ученици;

- по-свитите и пасивни ученици имат възможност за изява;

- всички резултати могат да бъдат записани и коментирани;

- в края на всеки месец поставям една обобщена оценка.

Методи и подходи:

Игрови метод. Игровите методи допринасят за активизиране на учениците, за повишаване качеството на знанията и уменията; за стимулиране на развитие на критичното и самокритичното мислене; за формиране на положителна мотивация и познавателни интереси, на положително отношение към ученето и умствения труд; за стимулиране на съревнованието между учениците.

Метод на работа в малка група (приложението позволява отборна игра) – придобиване на колективни умения и навици; за формиране на отговорност, уважение и оценяване успеха на другия.

Сътрудничество с колеги или други организации за реализирането на практиката:

Моята практика споделих с колеги по математика от София-област под формата на открит урок. Идеята беше приета от повечето колеги. Но имаше и такива, които казаха категорично „не“ на мобилния телефон в час.

 

Г-жа Николова представи своята добра практика и на Конферецния Приобщаващо образование 2016.

Даниела Николова – учител по физика и астрономия, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сливница, обл. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин