„Сблъсъкът на класовете“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
01/08/2018 - 18:30

„Сблъсъкът на класовете“ е състезание между класовете по математика, български език, история и география, природни науки и английски език.

Целта е да се работи в екип за максимален брой точки. Има три групи на сложност, които дават пропорционално на трудността точки.  Времето е ограничено. Провежда се от 5 години.

Има жури и квестори. Има награди за победителите. Тактиките се готвят месец преди състезанието.

Юлия Генова, учител по математика, ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел, обл. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин