Създаване на ученически съвет на класа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
26/10/2018 - 09:00

Всяка учебна година учениците от трети и четвърти клас и всички нагоре участват в УС на училището. Всеки класен ръководител трябва да организира провеждането и излъчването на ученически актив на паралелката.

КОГА?

Още през септември в Час на класа.

ЗАЩО?

Учениците - трима от клас, създават и участват активно в дейностите и мероприятията обсъдени и приети на заседанията на УС към училище. Те са формалните лидери на класа.

Избират се демократично и изцяло от учениците в паралелката.

Напълно кореспондира и в интерес на ученическото самоуправление на училищно ниво. Съдействат за подобряването на училищната среда, както са и основният инструмент за качественото овластяване на учениците и включването им в процесите на взимане на решения.

 

Тук можете да прочетете пълния материал в блога на г-жа Николаева: Създаване на ученически актив/съвет/ на класа

 

Силвия Николаева - старши учител в начален етап и класен ръководител на четвърти "Б" клас; координатор на УС към ОУ "Димитър Благоев"- град Велико Търново

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин