Анкета за родители на УНИЦЕФ - услугите за деца със затруднения в развитието или увреждане на възраст до 7 години

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
31/01/2019 - 11:30

Уважаеми родители,

Офисът на УНИЦЕФ в България провежда изследване, свързано с услугите за деца със затруднения в развитието или увреждане на възраст до 7 години.
Изследването включва анкети и фокус групи сред родители и различни професионалисти - учители в детски градини, педиатри и ОПЛ, ресурсни учители, психолози и специалисти от услуги за ранна интервенция. Целта на изследването е да се събере актуална информация за услугите, както и да изведе насоки за бъдеща работа с оглед изграждане на национална система за ранна интервенция.

Това проучване е част от инициатива на УНИЦЕФ България и се реализира с подкрепата на Програмата за ранно детство на Фондация "Отворено общество" - Лондон.

Резултатите от проучването:

  • ще допринесат за анализ на съществуващите услуги за деца със затруднения в развитието или увреждания в България;
  • ще подпомогнат УНИЦЕФ при пилотиране на дейности за укрепване на възможностите за ранно установяване на затруднения в развитието и увреждане в ранна възраст и ранна интервенция, както и
  • ще помогнат да се формулират препоръки за изграждане на национална система за ранна интервенция.

Програмите за ранна интервенция са предназначени за семейства с малки деца на възраст от 0 до 6 години и 11 месеца, които имат затруднения в развитието или са в риск от възникване на такива или са с увреждания. Ранната интервенция включва група услуги за подобряване на развитието на детето, както и за укрепване на компетенциите и уменията на родителите за насърчаване развитието на децата в семейна среда.

Попълването на анкетата ще отнеме около 20-30 минути.

Вашият принос е много важен и отговорите ви са поверителни.

Ако имате въпроси относно проучването, може да се свържете с: г-жа Вера Рангелова, УНИЦЕФ България на тел 02 96 96 211 или на мобилен телефон: 0884 869 811 или на електронен адрес: vrangelova@unicef.org.

 

Линк към АНКЕТАТА за РОДИТЕЛИ

 

Благодарим Ви!

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин