Каква е разликата между психолог, психиатър и психотерапевт

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/02/2015 - 10:30

Често в своята практика, а и в ежедневието си при контактите с близки и приятели, специалистите, които имат отношение към психичното здраве, се срещат с трудността на хората да направят разлика между психиатър, психолог, психоаналитик и психотерапевт.

Колебанието за същността на ролята на тези специалисти често се превръща в препятствието, което застава на пътя на родителите да потърсят подкрепа тогава, когато, по една или друга причина, разпознават в себе си или в децата си необходимостта от някакъв тип специализирана психологичическа грижа. Наред с това, родителското търсене на подкрепа често се бърка от самите родители със слабост и неспособност у тях самите наместо зрялост и грижа за себе си и детето - каквото всъщност представлява търсенето на помощ от специалист.

Ето защо разискването на въпроса за разликите и смисъла на всички тези сложни „психо-“ думи – психиатър, психолог, психотерапевт и психоаналитик, ни се струва важно. Това е и въпросът за поканата, отправена от специалистите към най-същественото в нашата работа – доверието на възрастните и децата към помощта, която им се предлага. И така - ако решим да потърсим помощ за себе си, за детето си или за друг  близък човек при специалист, който има отношение към психичното здраве и благополучие, към кого от тях е най-подходящо да се обърнем и защо?

Разликата в практиката на тези специалисти идва, както от различната професионална подготовка, която са получили, за да придобият квалификацията си, така и от начините, по които се опитват да облекчат човешкото страдание.

Психиатърът е лекар, който работи с хора с различни разстройства на психиката. Тъй като е лeкар, той следва медицинския модел и обяснява промените в психиката, тяхното протичане и повлияването им със законите на биологията. Лечението в психиатрията е предимно чрез лекарства.

Психолозите, за разлика от психиатрите, нямат медицинско образование, което значи, че не са лекари, а оттам и че не третират психичното страдание чрез медикаменти, въпреки обичайното схващане, че това е така. Психолозите са хора, които успешно са завършили академична специалност «Психология». Използвайки различни тестове (тогава, когато това се налага) и психологично консултиране, те могат да направят оценка и да изготвят хипотези за различни поведенчески и личностови характеристики. В случай, че това е необходимо, психологът може да насочи вас или детето ви за консултация с психиатър, на който има доверие.  Ако психиатърът прецени, може да насрочи медикаментозно лечение (защото той е лекар), подходящо за вашето дете, което да подпомогне работата на психолога и състоянието на детето ви. Психологическата подкрепа обикновено не включва продължителна и задълбочена психотерапевтична работа.

Такъв тип грижа би могла да ви предложи психотерапията. Психотерапевтите се различават от психиатрите и психолозите по това, че са преминали през допълнително специализирано обучение по психотерапия към определена школа. Подготовката на един психолог или психиатър за психотерапевт трае дълги години и отговаря на множество международни изисквания. Много често психиатрите и психолозите са и психотерапевти, ако са придобили тази допълнителна квалификация. Важно е да се знае обаче, че не всички психиатри и психолози са психотерапевти, въпреки че доста често се случва недобросъвестно да се представят за такива (т.е. само обучението по психология или медицинската специалност психиатрия не осигурява психотерапевтична квалификация и правоспособност за практикуване на такъв вид терапия).

Психотерапевтите се различават също и помежду си в зависимост от подхода им към човешкото страдание и разбиранията на различните школи за причините, които го пораждат. Съществуват различни психотерапевтични методи: психоанализа, психоаналитична психотерапия, когнитивно-поведенческа, краткосрочна терапия, психодрама, позитивна терапия, фамилна терапия и др.

Психоанализата е вид психотерапията, която се стреми да изследва в най-голяма дълбочина преживяванията на пациента, до голяма степен обусловени от несъзнаваните психични процеси, които според психоанализата са в основата на нашето поведение. Личната анализа е най-продължителната психотерапия и изисква висока мотивация от страна на пациента. Психоаналитиците са практикуващи аналитичния метод психотерапевти, преминали дългогодишно обучение по психоанализа, отговарящо на множество международни стандарти.

Важни официални органи, които биха могли да служат на вашето семейство като средство за ориентиране и допълнителна информация са Дружеството на Психолозите в България и Българската асоциация по психотерапия (БАП), където бихте могли да видите списък с редовните членове, вписани в Публичния регистър на двете оранизации, както и различните терапевтични школи, към които се числят.

Стефка Чинчева, психолог, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин