За родители: Чеклист за улесняване на прехода в ново училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/09/2018 - 09:15

По-долу ще намерите кратка организационна таблица, която ще ви помогне като родители да улесните, организирате и проследите прехода на детето си.

Преценете дали някое от нещата изброени по-долу са необходими или биха били полезни за безпрепятствения преход и приобщаване на детето ви и изберете верния за вас отговор:

*     Да

*     Не

*     Все още не знам

Ако нещо се отнася за вас, отбележете дали е вече налично.

Ако не е налично, отбележете допълнителните действия, които е необходимо да предприемете, за да го осигурите.

 

 

Необходимо и/ или полезно

 

 

Налично

Необходими допълнителни действия

 

Да

Не

Все още не знам

Управление на прехода

Наясно сте с държавната процедура и изисквания за това детето ви получи допълнителна образователна подкрепа

 

 

 

 

 

В училището/ детската градина, които детето ви ще напусне, има човек за информация и контакти, с който да обсъждате въпросите свързани с прехода на детето ви

 

 

 

 

 

В училището/ детската градина, в които детето ви ще постъпи, има човек за информация и контакти, с който да обсъждате въпросите свързани с прехода на детето ви

 

 

 

 

 

Двете образователни институции (старото и новото училище/ детска градина) обменят информация помежду си

 

 

 

 

 

Имате възможност да посетите новото училище заедно с детето си.

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

 

Достъпност на училищната среда

Необходими архитектурни съоръжения, които гарантират достъпност

Избройте:

 

 

 

 

 

 

Необходими помощни технологии
за улесняване на комуникацията и ученето

Избройте:

 

 

 

 

 

 

Училищният екип знае как и се чувства комфортно да използва тези помощни средства

 

 

 

 

 

Тиха стая за почивка

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

 

Възможност детето ви да ходи само на училище

 

 

 

 

 

Възможност за удобно пътуване от и до училището (когато детето е подпомогнато от възрастен)

 

 

 

 

 

Адаптиране на учебния план/програма и учебните структури

Възможност за адаптиране на учебния план/ учебната програма

Опишете: 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими специфични дидактични материали

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Необходими специфични учебни предмети

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Необходим специфичен график

Опишете:

 

 

 

 

 

 

По-малък брой на учениците в клас

 

 

 

 

 

Възможност детето ви да прекара известен период за адаптация в училището (например, да прекарва време в класните стаи преди началото на учебната година)
 

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищен екип и екип за допълнителна подкрепа

Общообразователните учители са обучени как да работят с деца със СОП

 

 

 

 

 

Обучения в сферата на приобщаването са достъпни за учителите и специалистите

 

 

 

 

 

Подкрепа от ресурсен учител

 

 

 

 

 

Подкрепа от логопед

 

 

 

 

 

Подкрепа от психолог

 

 

 

 

 

Подкрепа от ерготерапевт

 

 

 

 

 

Подкрепа от личен асистент

 

 

 

 

 

Подкрепа от тифлопедагог (учител за деца с увредено зрение)

 

 

 

 

 

Подкрепа от слухово-речеви рехабилитатор

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

Общност

Училището и заобикалящите го територии са безопасни

 

 

 

 

 

Училищната общност е гостоприемна и  съответства на културната и социалната идентичност на детето и семейството ви

 

 

 

 

 

Новото училище има опит в приобщаващото образование

 

 

 

 

 

Училищният екип, който ще работи с детето ви, вярва в приобщаващите ценности

 

 

 

 

 

Училищният екип е отворен за сътрудничество помежду си

 

 

 

 

 

Училищният екип е отворен за сътрудничество със семейството ви

 

 

 

 

 

Училищният екип е отворен за сътрудничество с детето ви и уважава неговата гледна точка

 

 

 

 

 

Имате познати възрастни и деца в новото училище

Избройте ги:

 

 

 

 

 

 

Приятелите на детето ви са записани в същия клас/ училище

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

Гледната точка на детето ви

Детето ви се чувства в безопасност и спокойно в новото си училище

 

 

 

 

 

Емоционалните нужди на детето ви от приемане и похвала са посрещнати

 

 

 

 

 

Физическите нужди на детето ви са посрещнати

 

 

 

 

 

Обучителните нужди на детето ви са посрещнати

 

 

 

 

 

Социалните нужди на детето ви са посрещнати

 

 

 

 

 

Детето ви има достатъчно време да свикне с прехода и промените, да задава въпроси, да споделя чувствата си

 

 

 

 

 

Наясно сте с притесненията и очакванията на детето си свързани с прехода

 

 

 

 

 

Наясно сте с мнението и представата на детето си за новото му училище  

 

 

 

 

 

Детето ви има възможност да се сбогува със старото си училище по удовлетворяващ го начин.

 

 

 

 

 

Детето ви има възможност да се запознае с новото си училище по позитивен начин.

 

 

 

 

 

Детето ви е позитивно настроено към новия си учител

 

 

 

 

 

Детето ви е позитивно настроено към съучениците си

 

 

 

 

 

                           

 

 

Снимка: ThinkStock

 

 

 

 

 

Маргарита Аспарухова-Кандиларова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин