Първият учебен ден започва днес

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
01/09/2018 - 09:00

 

Всички знаем кога официално е първият учебен ден, но подготовката за него започва много по-рано. Не, не с купуването на раницата и тетрадките. Нито със записването в някое училище.

Но нека ви попитам „Спомняте ли си своя първи учебен ден?”. Аз си спомням моя – родителите ми бяха избрали училището заради близка тяхна приятелка, която преподава там, бяха ми избрали добри учителки и бяха дошли с мен, но на първия си учебен ден аз се разплаках - всичките ми приятелки от детската градина бяха в другия клас. Нямаше с кого да се хвана за ръка по пътя към класната стая.

Помня добре и втория учебен ден, когато се изгубих в опита си да изляза от училището и да си отида в къщи.

С малко повече време и внимание, тези стресови за едно дете ситуации, могат лесно да бъдат избегнати. За да е щастливо и успешно вашето дете в училище, е важно:

 • да изберете внимателно бъдещото му училище;
 • да си съдействате с училищното ръководство за адаптиране на училището към нуждите на детето ви;
 • предварително да подготвите детето си за първия учебен ден и ходенето на училище и да го попитате за неговите чувства и мнение.

 

Как да изберем бъдещото училище на детето си
Всички родители искат да направят най-правилния избор за бъдещото училище на детето си и обикновено критериите са:

 • училището да бъде в квартала, в който живее детето, или близо до работното място на единия родител;
 • училището да отговаря на културните и човешките ценности на семейството, както и да е икономически достъпно;
 • училището да е архитектурно достъпно – взима се предвид най-вече от родителите на деца със затруднена мобилност;
 • училището да е познато на родителите, тоест да имат по-голямо дете, което учи в него или го е завършило, да имат познат от персонала на училището, да имат приятели, роднини или колеги, чиито деца посещават същото училище;
 • училището да отговаря на образователните потребности на детето.

Всички тези критерии дават обща представа на родителите какъв е микроклиматът в училището и им помагат да си представят как детето им би се чувствало в него. Колкото и да е важна тази представа тя не е достатъчна. За да знаете как наистина ще се чувства детето ви в това училище, особено ако има допълнителни потребности, е добре да посетите училището предварително заедно с детето си и да прекарате малко време там

 

Докато сте в училището:

 • усетете атмосферата в училището – отнасят ли се с уважение и доверие един към друг педагогическия, непедагогическия персонал, ръководството на училището, учениците и родителите – това се усеща лесно по думите, които използват, начина, по който разговарят, отношението към вас и детето ви конкретно;
 • разберете дали детето ви може самостоятелно или с определена помощ от личен асистент да стигне до двора, столовата, да си купи закуска, да отиде до библиотеката и да използва училищните тоалетни;
 • задайте въпроси за възможностите за допълнителна подкрепа на детето ви при нужда – има ли училищен психолог, логопед, медицинска сестра, ресурсно подпомагане, училищен транспорт, програми за безплатна закуска, др.;
 • попитайте какви са възможностите и традициите на училището за допълнително образователно и личностно развитие на детето ви – клубове, курсове, тренировки, екскурзии, посещения на театри и музеи;
 • осведомете се как се осъществява комуникацията с родителите, какво се очаква от вас, към кого можете да се обърнете в случай на спешност или при възникнал проблем;
 • попитайте какво да очаквате за бъдещата реализация на детето си, когато завърши това училище;
 • запишете си всичко, което ви е направило впечатление и всичко, което не сте успели да разберете. Ако е необходимо направете още една или няколко срещи. Помнете, че ако директорът и учителите нямат желанието, времето, нагласата да отговорят на въпросите ви сега, няма да отговорят и на въпросите на детето ви, няма да отговорят и на притесненията ви, след като започне учебната година.

 

Подготовка на условията в училището
Често директорът, учителите и родителите имат желанието да запишат детето в даденото училище, но самото училище не е напълно подготвено за това. Ето няколко неща, които е добре да имате предвид и да планирате предварително:

 • осигуряване на достъпност – понякога въпросът с достъпността може да се реши бързо и със средствата на самото училище, друг път адаптирането на училищната среда за нуждите на дете, използващо количка, например, може да отнеме много време и да се реализира по специален проект. Ето защо, ако знаете, че детето ви има нужда от специфични помощни средства и инфраструктура, за да се чувства комфортно в училище, изберете училището възможно най-скоро, за да има достатъчно време за ремонтни дейности. Понякога това може да отнеме цяла година или дори повече.
 • организиране на срещи с учителите – запознаването на детето ви с бъдещия му класен ръководител е полезно не само за детето ви, но и за самия учител, особено, ако детето ви има нужда от специален подход при общуването и обучението си. Това ще даде възможност на учителя да получи информация и съвети от вас като родител и да свикне с детето ви.
 • осигуряване на ресурсно подпомагане – това е възможност за допълнителна подкрепа на детето ви от специалист или ресурсен учител, която се осигурява безплатно за детето ви от областния ресурсен център. За да се задвижи процедурата за осигуряване на ресурсно подпомагане може да отнеме също известно време, затова се запознайте с тази възможност предварително.

 

Какво си мисли детето ви
Преди да вземете решение за бъдещото училище на детето си, попитайте и него какво мисли - често неговите приоритети са същите като вашите, но гледната точка е по-различна, защото за вас училището е нещо понятно и обозримо, но за детето ви то е ново, голямо и може би объркващо – нетърпението и вълнението за първия учебен ден винаги ще се смесват с мъничко притеснение за това как ще се справи, ще има ли приятели, какво се очаква от него. 

За детето ви най-важно е да бъде:

 • спокойно и сигурно – за детето ви най-важно е да се чувства спокойно и сигурно в училище. Спокойствието и сигурността идват от познатото и осъзнатото. Обяснете на детето си спокойно и детайлно какво представлява ходенето на училище, какво се очаква от него, какъв е цикълът часове-междучасие, училище-ваканция. Задължително заведете детето си в училището предварително и посетете най-важните места в него, поговорете си дали нещо го тревожи, проверете дали може да се справя само (да си купи закуска, да отиде до тоалетна). Запознайте го с бъдещия му учител и им дайте поне 5 минути да се опознаят без да се намесвате и без да отговаряте вместо детето си. Помогнете му да се ориентира във времето и пространството, докато е в училището като му купите, например, електронен часовник, сложите му картонче с програмата в раницата, др. Ако детето ви има трудности със смяната на обстановката и свикването с нови ситуации, помолете за разрешение да го водите през лятната ваканция в училището, докато свикне със самото място.
 • социално приобщено – за вашето дете училището не е мястото, където учи, а преди всичко - мястото, където са приятелите му. Ако имате възможност, запишете детето си в един клас заедно с приятелите му от детската градина. Добре би било да създадете на детето си възможности за общуване с децата от класа и извън училището.
 • успешно – вашето дете ще се чувства успешно, ако знае какво се очаква от него, ако има възможност да избере посоката на усилията си, ако му се съдейства да постигне успех и ако успехът му е признат и отпразнуван. Разговаряйте с учителите на детето си как окуражават децата да учат и да се развиват, как откликват на различните стилове на учене, как празнуват и утвърждават успехите им. Попитайте детето си по какво в училище иска да е успешно и не омаловажавайте желанието му да бъде успешно по физкултура, но не и по-математика. Подкрепете го в интересите му и използвайте този интерес и тази връзка на доверие за развитие и на други силни страни.

 

Планирайте и управлявайте промените
Помнете, че по подобен начин за децата се случват и преходите им от живот вкъщи към ходене на ясла, след това на детската градина, от трета група в предучилищна група, от предучилищна група в училище и дори от начален в прогимназиален курс. Понякога детето влиза в общообразователното училище от дневен център или от специално училище. Тогава вниманието към нуждите и чувствата му  трябва да е дори още по-голямо.

Търсете информация за новото училище на детето си от близки и познати, доверете се на усещането си като родител, запознайте се с държавните регламенти и процедури, но не забравяйте да се вслушате в собственото си дете.

На добър час!

 

Маргарита АспаруховаЦентър за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин