„Бих препоръчала на всеки учител, който иска да работи за това всяко дете в класната стая, да учи и да участва, да прочете Профила на приобщаващия учител.“ Интервю с Виктория Сориано

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/01/2018 - 09:00

В края на месец ноември 2017 г. на специално събитие в София беше представен доклада на ЕК „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България". Организирано от Министерство на образованието и науката и Представителството на Европейската комисия в България, негови гости бяха представители на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, РУО, РЦПППО, неправителствени организации и университети.

Екипът ни се обърна с молба за интервю към г-жа Виктория Сориано, ръководител на офиса в Брюксел на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

 

Виктория Сориано завървшва психология и психопатология в University René Descartes - Сорбоната, Париж, Франция. Дипломира се и като училищен психолог от Universitat Central Barcelona, Барселона, Испания и като специален педагог от University of Valencia, Валенсия, Испания.

В Испания работи като психолог в Министерството на социалните грижи в Департамента за хора с увреждания и в Комисията за закрила на младежи.

В Брюксел е била част от екипа на Helios Team of Experts (екип от експерти към Комисията на Европейската общност) от 1988 до ноември 1996 като експерт в областта на образованието.

От ноември 1996 г. г-жа Сориано работи за Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

 

Миналата седмица участвахте в събитие за обемен на добри приобщаващи практики между експерти от България и други европейски държави. Какво е впечатлението Ви от тези срещи, какво правим добре в българската образователна система, от гледна точка на приобщаване?

Беше много продуктивно и интересно събитие по инициатива на българското Министерство на образованието. Важно е да се каже, че този тип срещи са реализирани от Европейската комисия, нашата Агенция се включи на ниво техническа подкрепа. Всички ние - външни експерти и официални лица, бяхме много впечатлени от волята и интереса, демонстрирани от българските власти да осъществят реформа в образованието.

 

Къде може да се справим и по-добре? Как бихме могли да подобрим реформата  в приобщаващото образование?

Да се планира и случи реформа в образованието не е лека задача. Нещо което изглежда много обещаващо след дискусиите, които проведохме по време на експертната консултация е, че Министерството има волята да преразгледа всеки един аспект от образователната система в България. Този подход е ключов и основополагащ за това да се разбере какво точно трябва да бъде променено, защо и как. Оттук реформата може да започне стъпка по стъпка.

 

Как Агенцията може да подкрепи българското образователно министерство в областта на приобщаващото образование?

България е пълноправен член на Агенцията, чиято роля е да подкрепя държавите да въведат приобщаващото образование. Това е целта на всички наши анализи и обмени, опитваме се да отговорим на различните потребности, които имат държавите членки. България ще може да се включи във всички анализи, които правим и да получи експертизата, която те изискват.

 

Какво бихте казали на българските учители, които трябва да гарантират ученето и участието на всеки ученик в класната стая? Как бихте ги насърчили?

Както знаете, ние изготвихме един много важен анализ, който е посветен на профила на приобщаващия учител. Бих препоръчала на всеки учител, които би искал да работи за приобщаване, да прочете този документ. Той дава много добра посока за размисъл и развитие.

 

Какво планирате в Агенцията, което може да е полезно за учители, директори, специалисти? Предвиждате ли да преработите и обновите профила на приобщаващия учител? Бихте ли включили и български учители?

Напълно сме наясно колко фундаментална е ролята на учителите и на всички професионалисти в сферата на образованието. Планираме да направим преглед на профила и да го обновим. Но не трябва да забравяме, че цялата образователна система има ключа роля за промяната, а не само учителите.

 

Прочетете и изтеглете пълния доклад: „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България" – доклад на Европейската Комисия

 

През първото шестмесечие на 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС предстоят множество събития и дискусии, на които ще бъдат разгледани различни въпроси, свързани с политиките за образование, включващи: дигитални компетенции, професионално образование, приобщаващо образование, междусекторно сътрудничество и др.

 

През 2016 г. специални гости на Конференция Приобщаващо образование 2016 бяха г-н Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование и г-жа Антула Кефалину, програмен мениджър в Агенцията. Техните презентации можете да видите тук: Видеа и презентации - Конференция 2016

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин