Дейности, които ще помогнат на учениците да опознаят себе си и да повишат своята самооценка

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/05/2015 - 09:45

Всички знаем колко важно е за всеки от нас да се чувства добре със себе си. Усещането за вътрешен баланс ни прави по-уверени и по-щастливи. Добрата самооценката се смята за основен индикатор за психично здраве и оказва непосредствено и решаващо влияние върху самочувствието и самоуважението, които са основни предпоставки за човешките постижения.

Необходимо е още от най-ранна детска възраст да обърнем внимание на това как детето мисли по отношение на себе си и как се чувства, за да израсне то пълноценна личност.

Децата, които имат трудности в ученето, определено не се чувстват комфортно в учебната ситуация. Ето защо основна наша задача е да ги подкрепим в това нелеко начинание да разберат своята значимост, да повярват във възможностите си, да открият силните си страни.

За да създадат цялостния образ за себе си, децата имат нужда от това да могат да идентифицират обективно своите силни и слаби страни. Също така да могат да комуникират това ясно и кратко с хората около тях: „Знам в какво съм добър.“

Даването на конкретна и конструктивна обратна връзка също е един от начините за засилване на увереността в собствените възможности.  За да дадем на нашите деца и ученици усещане за истински успех, трябва да наблюдаваме, да уважаваме и да отчитаме тяхната работа, като се стремим да им помагаме в поставянето на цели, първоначално лесно постижими, а след това все по-предизвикателни.

Предлагаме Ви няколко варианта на дейности за повишаване на самооценката на Вашите ученици.

Въведете темата. Обсъдете заедно какво е самооценката? Дискутирайте. Уверете се, че учениците са наясно с понятията и тяхното значение.  Най-важото условие е децата да приемат всичко с уважение и с доверие, за да няма неприятно усещане, от това, че са споделили със съученицте си.

Изберете от следните дейности:

1. Самостоятелни дейности

 • Опиши себе си с 5 думи - дайте време на децата да помислят и, ако предпочитат, да запишат думите; всеки споделя със съучениците.
 • Напиши 5 неща, които харесваш в себе си и 3 неща, които не харесваш;
 • Всеки описва себе си с 3 думи; После учителят събира листчетата, разбърква ги и ги раздава на учениците. Те трябва да познаят кой какво е написал.

2. Дейности в група

 • Разделете децата в малки групи и в рамките на часа нека опишат силните страни на групата:  умения за решаване на проблеми, социални умения, физически, емоционални. Какво ги прави уникални.

Въпроси за дискусия:

Какво представлява самооценката?

Опишете някаква случка, в която самочувствието може да бъде изградено или пък разрушено?

Това, че имаш висока самооценка, значи ли че си перфектен?

Случвало ли се е някога най-добрият ти приятел да ти каже нещо по повод на твоите слаби страни и ти да се почувстваш наранен, обиден?

Обсъдете и това как семейството и връстниците влияят на самочувствието.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

 

1. Опиши се! Колаж

Да опознаем себе си по-добре!

Kак изглеждаш?

Kакво обичаш?

Kакво е важно за теб?

Подходящо за: 1-12 клас

Цел: Учениците да опознаят по-добре своя вътрешен свят;  своите емоции и чувства; мнението с си по въпроси, които ги засягат; ценностите си;   взаимоотношенията помежду си

Необходими материали:

 • Бял лист,
 • Списания, които можете да режете и късате
 • Ножици, линийки
 • Лепило (сухо, за хартия); тиксо
 • Маркери и флумастери

Време за изпълнение: 1 час

Насоки за изпълнение на дейностите:

Въведете децата в темата. Говорете си за това колко е важно да познаваш себе си. A това би било невъзможно, ако преди това не изследваш себе си. За всеки ще е полезно да знае как по най-добрия начин да представи себе си пред други хора. 

Тази дейност дава възможност:

 • Всички учениците да се опозная по-добре по между си, да си помагат и да се подкрепят взаимно.
 • Да използват идеи, когато се запознават с някого.
 • Да са по-уверени в себе си и да се представят по-добре на интервю за работа например.

Когато всички ученици се познават добре, това ще направи и работа в клас по-лесна и по-приятна.

Обяснете им стъпките как да изработят колажа:

 • Изберете такива снимки, картинки, които представят вашата идея, нещо което можете да асоциирате със себе си, неща, които харесвате
 • Подберете достатъчно картинки, че да запълните страницата; позволено е картинките да се застъпват леко; опитайте се да  не оставяте празно място по листа
 • Можете да късате или да изрязвате картинките
 • Разменяйте си списанията, така всеки ще има възможност да си избере повече и по-хубави картинки
 • Споделяйте материалите
 • Изчаквайте се
 • Фокусирайте се върху работата си. След като приключите ще имате достатъчно време да опишете колажа си.
 • Имате 20-30 мин.

След като направят своя колаж и отговорят на въпроса,  който е на края на листа-шаблон , учениците разказват какво са изобразили на колажа си или пред целия клас, или разделени в малки групи по 4-5.

Всички колажи е добре да окачите на стената за известно време, 2-3 дни, седмица.  После ги съберете и запазете за следващо обсъждане примерно в началото на 2-рия срок или в края на годината. Така учениците ще си дадат сметка как са развили своите силни страни или какво са научили за себе си в хода на учебната година.

Как да модифицирате дейността:

 • Помогнете на учениците .
 • Представете една или две картинки и дайте пример. „Ако избереш тази картинка със сладоледа за своя колаж, това ще значи, че примерно много обичаш сладолед и мислиш, че той те олицетворява по някакъв начин.“
 • Помолете някой от учениците, които вече са избрали картинки да формулират въпроси, които да са от полза на другите и те са намерят своите картинки.
 • Може да ги помолите да обяснят защо са избрали точно тези картинки.
 • Като последваща дейност, която ще развие и уменията им за писане,  учениците могат да напишат кратко есе, в което да обяснят значението на колажа си.

Изтеглете  Шаблон

Направи колаж, който да те описва най-добре.

 

__________________________________________________________________________________

                                                       (Заглвие )

Как този колаж те описва?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Опиши какво харесваш и какво не харесваш

Подходящо за: 1-12 клас

Цел: Да помогне на учениците да дефинират своите силни  и слаби страни, таланти, в различен контекст (училище, семейство, група от връстници)

Необходими материали:  

 • Бланки (за всеки ученик по 1 бр.)
 • Химикали и/или моливи
 • Материали, с които да нарисувате графика (може да е на дъската или на флипчарт)

Време за изпълнение: 40 мин.

Насоки за изпълнение:

Използвайте колажите на всеки един от учениците (от дейност 1), обсъдете ги отново, за да могат учениците да придобият по-голяма увереност в това кои са, кои са силните им страни, какво обичат или не. Обяснете им, че обикновено силните страни на човек се изразяват в неща, които той харесва и обича да прави, чувства се уверен в тях,  слабите страни са онези неща, които не обичаме, не ни доставят удоволствие и не желаем да ставаме добри в тях.

Раздайте на учениците по 1 лист (бланките), химикали, линийки, ако е необходимо  да си помагат с тях , за да проследяват редовете и въпросите.

Учениците трябва да попълнят празните места в листа -  самостоятелно и независимо един от друг. Всеки да си нарисува някакъв знак на листа, а не името си. Попълването е анонимно.

Съберете листите и веднага или в следващ час дайте възможност на учениците заедно да обобщят резултатите. Помогнете им да ги представят визуално по желания от тях начин.

Обсъдете резултатите с целия клас или поискайте от всеки ученик за напише кратко обобщение (половин страничка).

Какво друго можете да направите:

Помогнете на учениците, които имат нужда, да прочетат отделните въпроси

Уверете се в това, че учениците разбират концепцията на упражнението, както и че са наясно с  инструкциите.

Изтеглете Шаблон.

Опишете какво харесвате и какво не харесвате

Насоки: Колко добре се справяш с всяко от изброените по-долу неща? Отбележи със знак X.

 

Харесвам :)

Не харесвам :(

В училище

 

 

Да чета

 

 

Да решавам задачи (математика)

 

 

Да слушам инструкции

 

 

Да помоля за помощ

 

 

Да рисувам

 

 

Да играя с приятели

 

 

Да играя на игри

 

 

Да спортувам

 

 

 

Харесвам :)

Не харесвам :(

Вкъщи

 

 

Да помагам вкъщи: Да се грижа за домашния си любимец, да си оправям леглото

 

 

Да слушам родителите си

 

 

Да си пиша домашните

 

 

Да играя с приятели

 

 

Да играя с брат ми или сестра ми

 

 

 

 

3: Харесвам се такъв, какъвто съм 

Подходящо за:  1- 12 клас

Цел: Да помогне на децата да дефинират силните си страни и да се приемат такива, каквито са.

Необходими материали:  

 • Листи (бланки)
 • Лепящи се листчета
 • Маркери/ текст-маркери
 • Необходимо време : 2 учебни часа (може да го направите в две отделни сесии)

 

Инструкции:

Обяснете смисъла на заданието: В живота ни често ще се налага да представим себе си на човек, който не ни познава, някой, който срещаме за пръв път.

Учениците трябва да се научат да разказват за себе си ясно и точно, като представят силните си страни.

Понякога ще ни се налага много конкретно да можем да преценим силните и слабите си страни,  за да преценим дали ще можем да се справим с определена задача, дали да поемем определена отговорност или просто къде е необходимо да се стараем повече, за да постигнем желан резултат.

Необходимо е учениците да бъдат уверени в себе си, дори и когато преценяват,че конкретна задача „не е за тях“, че не притежават това умение.  Преди всичко е важно да бъдат обективни спрямо собствените си умения. Дори и да се чувстват некомпетентни  в дадена ситуация, те трябва да могат да заявят й своите силни страни. Например: „Не съм добър по математика, но се старая и работа усилено." ; „Трудно ми е да чета гладко пред класа, но мисля, че се справям много добре по математиката.“ ; Не съм много силен по немски, но пък смятам, че съм най-добрият нападател във футболния отбор/  мога да пея много хубаво.“

Раздайте бланките и обяснете на учениците, че условието  е да попълнят празните места.

След като приключат със заданието, учениците представят какво са написали първо в малка група, после, ако прецените и заедно пред целия клас.

За някои деца може да е много трудно да дефинират своите силни страни, да имат нужда индивидуално да бъдат поощрени. Помогнете им в това начинание.

За други може да е също толкова трудно, да идентифицират слабите си страни. Те също ще имат нужда от подкрепа.

Изтеглете Шаблон

 

Харесвам се такъв, какъвто съм

Насоки: Опишете себе си.  Попълнете празните места с отговори, които най-добре ви описват.

 

Физически признаци

Любимият ми спорт е ..., защото съм ...

За да съм здрав ...

Мисля, че моят/а/о... изглежда перфектно.

Най -много харесвам в себе си ...

Учене

Любимият ми предмет в училище е..., защото ...

В училище се справям най-добре с ...

Креативност

Последното нещо, което направих и което беше много креативно е...

Обичам да ...

Много съм добър в ...

Имам нужда от подкрепа за ...

Социални умения

Знам, че съм много добър приятел тогава, когато ...

Най-хубавото нещо, ако си мой приятел е ...

Помагам на другите като ...

За да избегна караница  ...

Имам нужда от помощ за ...

 

 

Можете да модифицирате всяка една от дейностите по начин, който най-добре да пасва на Вашия клас. 

И не забравяйте, че учителят е в много силна позиция и може лесно да повлияе на самочувствието на децата, както и на тяхното поведение и постижения в училище. "Децата с ниска самооценка могат много бързо да я повишат, през комуникацията с учител, който има добра самооценка." (Burns, 1982)

Успех!

 

 

Виктория Бъчварова, Център за приобщаващо образование

По материали от "The 6 Success Factors for Children with Learning Disabilities. Ready-to-Use Activities to Help Kids with Learning Disabilities Succeed in School and Life"

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин