За кого (още) е диференцираното преподаване?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
22/04/2015 - 10:30

Много често диференцираното преподаване се възприема като форма на подкрепа за учениците, които се затрудняват с усвояването на материала. Това обаче не е така. Не бива да забравяме, че смисълът на диференцираното преподаване е в това разнообразните обучителни потребности на всички ученици да бъдат посрещнати. Докато има неяснота  около същността на диференцираното преподаване, ще има и учители, които не се възползват от възможността да го прибавят в набора си от добри практики.

Един въпрос, който ние от обучителния екип на ЦПО чуваме често, когато стане дума за диференцирано преподаване, особено в контекста на работата с деца с обучителни трудности, е „ А ако обръщам толкова внимание на детето с обучителни трудности, не ощетявам ли останалите деца и особено тези, които напредват с по-бързи темпове?“

Отговорът е: ако диференцирането е добре планирано и изпълнено, НЕ , не ги ощетявате. И все пак, ценността на диференцираното преподаване е в това да приложим правилния подход за съответната група учащи. В тази статия ще се спрем на децата, определяни като „надарени“ или „талантливи“ – кои са тези деца, какви са техните обучителни потребности и как бихме могли най-пълноценно да им отговорим.

Кои деца наричаме надарени и талантливи?

Дефинициите на тези понятия не са една или две и не им липсват нюанси: общо взето, колкото са теориите за интелигентността, толкова са и определенията за „надарени“ и „талантливи“ деца. Според някои автори, „надарени“ деца са тези, които демонстрират изпреварващо общо когнитивно развитие, докато „талантливите“ са тези, които проявяват изключителни заложби в една или повече конкретни области. Отскоро в литературата по темата започва да се среща и по-общият термин „способни деца“, който е предпочитан от някои изследователи, заради по-неутралната си конотация. Имайте предвид, че някои деца са „двойно изключителни“, т.е. имат обучителни трудности в една област, и  са много талантливи в друга.

Как ще ги познаете?

Надарените и талантливите деца, също като децата с обучителни трудности, не могат да бъдат идентифицирани на базата на набор от фиксирани критерии, в този случай ролята на наблюдението отново е ключова. Сред характеристиките на надарените и талантливите деца могат, но не е задължително да фигурират: много добри вербални умения, интереси присъщи за по-зряла възраст, комуникират по-лесно с възрастни, отколкото с връстници, притежават изключителна памет и логическа мисъл. Това биха могли да бъдат и деца, които се справят изключително успешно в области като спорт, музика или друго изкуство.

Защо е необходимо да получават допълнителна подкрепа?

Общото допускане е, че надарените деца нямат нужда от подкрепа, тъй като се справят повече от добре, така или иначе. Очевидно учебният материал няма да е това, което представлява проблем за тези деца. В основата на успеха обаче стои мотивацията. И ако фрустрацията от несправянето води до понижена мотивация сред децата с обучителни трудности, то липсата на предизвикателство може да повлияе на надарените деца по същия начин. В този смисъл, не се учудвайте, ако в класа ви има особено будно дете, което получава ниски оценки, заради „грешки от невнимание“. Припомнете си колко често сте чували ваш колега, или самите вие сте се хващали да казвате за някой ученик, че „той е много умен, но е много мързелив“.

Няколко  предложения

Имате ученик, който приключва преди всички,  отегчава се бързо в час, а може би и създава проблеми с дисциплината? Опитайте се да направите следната уговорка:позволете му в следващия час да не работи заедно с класа ( още по-добре ще бъде, ако имате възможност да го освободите от часа или да го изпратите в библиотеката), в замяна на това да се подготви да изнесе по-следващата тема. Необходимо е, обаче много внимателно да му обясните какво се очаква от него и да го насочите към подходящите източници на информация.

„Кондензирайте“ урока: позволете на ученика да премине по-бързо през материала, който сте предвидили за всички ученици, или пък му спестете някаква част от него - за сметка на това да продължи с по-сложните и предизвикателни задачи, които предварително сте му подготвили.

Друг вариант за надграждане е да давате самостоятелни проекти на ученика, като всеки проект е подкрепен от разписан от учителя набор от насоки, задаващ формата на работните задачи, начина на представяне, крайните срокове, т.н. Ученикът сам разучава темата и събира информация.Като резултат от тази допълнителна дейност, учениците могат да представят изготвени от тях статистики, анкети, интервюта, кратки филми.

Насърчавайте ги да участват в състезания: покажете, че се интересувате от тях, като ги информирате и им напомняте за предстоящи събития, в които биха могли да се включат.

Опитвайте се да ги стимулирате да търсят междупредметните връзки,  както и да поставяте задачи, свързани с разрешаването на практически проблеми.

За тези, които се разсейват и често допускат грешки по невнимание, можете да предложите да проверяват и да оценяват сами работите си.

Ако пък създават проблеми с дисциплината или постоянно се обаждат, за да отговорят преди всички, дайте им задача да обобщават това, което са казали съучениците им и да го допълнят или доразвият с още въпроси.

Поканете специалист в област, която е свързана с предмета, който преподавате, за да разкаже за практическата страна на нещата.Това може да бъде добра възможност за ранно кариерно ориентиране за някои ученици.

Идеите за подкрепа на надарените деца, разбира се, не се изчерпват с описаните в тази статия. Въпреки това се надяваме, че сме ви били полезни с нашите предложения, и че сме ви вдъхновили да ги изпробвате и да измислите и други техники за диференцирано преподаване. 

Снимки: Pixabay.com

Александра Ангелова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин