Мултисензорни подходи за подобряване на паметта и четенето

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/12/2014 - 08:45

 

               

Какво представлява мултисензорният подход към четенето

Многократно сме говорили за мултисензорния подход при ученето. Ето още няколко идеи.

Паметта е ресурс, който обикновено е на разположение на всеки. Това, което прави разликата при отделните хора, е възможността да използват този ресурс. Важно е да се помогне на децата да развиват тези способности. Подход основан на визуализацията би могъл да подобри способността за използване на паметта. Като добави и други сетивни възприятия към визуалните една, учителят помага на учениците си да подобрят крайния резултат. Експерти по паметово развитие предлагат създаването и използването на визуални, слухови и емоционални връзки, с цел да се активира дългосрочната памет. Добавянето, когато това е възможно, на движения и допир, прави процеса по-ефективен.

Мултисензорният подход към четенето също се оказва много по-ефективен, тъй като помага на децата да усетят и използват естествения ритъм на езика за четене, разбиране и запомняне на съдържанието.

Защо мултисензорният подход към паметта и четенето е важен за детското развитие?

Мултисензорният подход към паметта и четенето позволява на всички деца да идентифицират и да използват онези канали за учене, които най-пълно удовлетворяват личните им потребности

Дейност 1: Едно плясване – една сричка

Защо

Цел на дейността: да помогне на децата да почувстват ритъма при четене и произнасяне на думите. Дейнсотта е подходяща за деца, които се учат да четат, но децата в по-ранна възраст също биха имали полза от нея, за да се научат да делят думата на срички. Целта на дейността е да подобри фонетичните възможности.

Как

Необходими материали:

- бяла дъска и маркери

- топка

- стълби

Описание на дейността:

Учителят казва дума и я пише на дъската разделена на срички. Ако работите с деца, които не четат, можете само да изговаряте думите, без да ги изписвате. Децата повтарят думата на глас сричка по сричка заедно или по отделно, докато пляскат с ръце, тупкат топка или изкачват стъпало при всяка сричка. Това ще помогне на децата да почувстват ритъма на думите и ще улесни четенето. По възможност бихте могли да използвате пиано или барабанче, за да направите ученето още по-атрактивно и ефективно.

 

Дейност 2: Учене чрез емоции

Необходими материали:

Всичко, което е цветно и привлекателно. Използвайте цялата си креативност и въображение, за да създадете необикновена атмосфера за учене. Доказано е, че паметовите ни способности се подобряват, когато се вълнуваме за нещо.

-        Вълнуваща история съобразена с възрастта и интересите на децата.

Изберете вълнуваща история, която да прочетете на децата. Помолете ги да слушат внимателно и да открият в историята неща, които могат да помиришат (чая, цветята), да докоснат (кучето, коня), да опитата на вкус (ябълка, шоколад), да видят (детето, което се качва по стълбите, облаците), да чуят (пеещата баба, говорещите си приятели), да усетят на допир (слънцето, вятъра), да почувстват (щастие, страх). Четете изразително с мимики и жестове. Спирайте от време на време и задавайте на децата въпроси като „ Усетихте ли аромата на цъфналото дръвче? Как мирише?”, „Чухте ли как лае кучето?”, „Видяхте ли как заекът скочи в заешката дупка?”

Това ще помогне на децата да фокусират и задържат вниманието си, да се вживеят в нея и да се вълнуват заедно с героите.

По-късно, когато помолите децата да ви разкажат историята, ще се изненадате колко много са запомнили. Целта на това упражнение е да им помогнете да визуализират прочетеното и да подобрят разбирането и запомнянето на съдържанието. Можете да подобрите в още по-голяма степен тези процеси, ако помолите децата да нарисуват историята или урока и да използват рисунката по-късно, когато ви ги разказват.

Снимка: Виктор Троянов

 

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право". Позоваването на Центъра е задължително, при следващо публикуване на статията.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин