Урок за умения за работа в екип за 3-4 клас (част 1)

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/04/2019 - 08:30

Днес ви представяме първа част на урочен план на тема Сътрудничесто, откъс от книгата „Уроци за сърцето - Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст“ на Фондация Благотворител, с автори Даниела Златева, Румяна Божкова и Марина Грозданова, издателство БГ Книга.

 

Уроците могат да бъдат ползвани в час на класа, тематична седмица или месец. Плановече започват с въведение в темата за класа и предлагат различни истории и дейности, с които да бъде преживяна. 

 

„Уроци за сърцето“ е за учители в начална училищна степен, които искат да участват в изграждането на характера на децата и да включат добродетелите в ежедневното общуване и в учебната среда. Наръчникът съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение, благодарност и др., представени чрез вдъхновяващи истории, дискусии, игри и артистични дейности.“

 

 

Текст и снимка: Фондация "Благотворител"

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Всичко се крепи на любовта и сътрудничеството. Уейн Дайър

 

ХАЙДЕ ДА СИ ПОГОВОРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

 

Сътрудничеството е желание, нагласа, готовност за съвместна работа, при която всички се стремят към постигане на обща цел. Умението да работим в сътрудничество изисква още много добродетели – уважение, отговорност, дружелюбие, творчество, увереност, единство, добрина, любов, търпение. Да си представим реденето на пъзел и неговата незавършеност, ако липсва някоя част. И ако добродетелите са елементите на този пъзел, то отсъствието на някоя от тях би нарушило единството и целостта на сътрудничеството.

 

За децата от тази възраст понятието сътрудничество може да бъде най-ясно предадено чрез следните послания:

1. Да сме готови да работим заедно с другите. Желанието за работа в екип е споделена отговорност. Всички са заинтересовани от успеха на общата дейност. Обикновено идеята предхожда работата и обединява хората, за да я реализират. В други случаи естеството на работата изисква определени специалисти. И при двата случая е нужна готовност и желание за осъществяване на съвместен труд.

2. Да следваме определените правила. Без правила и ясно разпределени задачи, съвместната работа би преминала през много трудности, като например напрежение в отношенията. Важно е всички в групата да са съгласни с правилата.

3. Да допринесем с идеите си и уменията си за общата кауза. В един екип е важно всеки да е полезен и да допринася с нещо към общата дейност.

4. Да проявяваме уважение към другите, да умеем да изслушваме, да преценяваме и вземаме решения. Всеки е част от екипа и мнението му е важно, никой не налага своето решение и воля. Същевременно хората имат своя индивидуалност и понякога намирането на баланс в един екип е предизвикателство. Дори и да не одобряваме някои идеи или мнение, показваме уважение към този, който ги е направил. Тук личното желание дава път на общата цел.

 

Примерни въпроси за дискусия:

  • Какво означава поговорката „Сговорна дружина, планина повдига”?
  • Според вас какво е сътрудничеството?
  • Защо хората си сътрудничат?
  • Кога се налага да работим в екип?
  • Какво кара някои хора да предпочитат да работят сами?
  • Чували сме израза: „Те си сътрудничат добре.” Какво означава това?
  • Предложете някои правила, необходими при съвместната работа.
  • Защо е важно да спазваме правилата за работа в екип?
  • С какви хора ви е най-приятно да работите в екип?
  • Как си представяте сътрудничеството при: строеж на сграда, отпечатване на учебник, създаване на филм, изграждане на силен отбор по гимнастика, производство на сладко…

 

Сътрудничеството е важно за мен и за другите, защото…

Важно е да се стигне до заключението, че чрез сътрудничеството си с другите споделяме своите идеи, мисли и виждания по определен въпрос и имаме повече сили и ресурси да успеем. Ставаме част от едно цяло, което създава и постига поставена цел, изпълнява определена задача. Сътрудничеството изисква хората да си помагат и съпреживеят нещо общо и значимо, дава възможност за пълноценно общуване, намиране на нови приятели. Ако се огледаме, ще видим, че сътрудничеството е в основата на напредъка на човечеството, в сътворяването на всичко, което ни заобикаля.

 

Как откривам сътрудничеството?

Предложете на децата да споделят свои преживявания за постигнат успех, когато са работили в екип. Попитайте ги как са преодолели различията си, кое им е помогнало да доведат нещата до успешен край /те са си сътрудничили с разбиране, изслушвали са другите членове на екипа, приемали са чуждите идеи, взаимно са се подкрепяли и допълвали/. Важно е децата да стигнат до извода, че крайният резултат се дължи на сплотеността на екипа, на проявеното единство.

 

Сътрудничеството и емоционалното съзряване

 

Пълноценното сътрудничество изисква редица сложни емоционални и когнитивни умения – активно слушане, емпатия, представяне на гледна точка, разпределяне на задължения, критично мислене, тактичност, самодисциплина и др.

Помагайки на децата да проявяват сътрудничество в различни ситуации в училище, ние им даваме възможност да упражняват качество, което ще им бъде нужно в ролята им на приятели, партньори, родители, служители, управители и още много други. Без умението ни за сътрудничество в тези житейски роли, често можем да преживеем истински неуспех в реализирането им.

Полезно е децата да осъзнават и трудностите при сътрудничеството – разликите в мненията, мотивацията, темпото на работа или характера на членовете на един екип, може да превърне един проект в истинско предизвикателство. Ето защо, когато ги насочваме да осъзнаят опита на сътрудничеството, ние им помагаме да разберат, че то невинаги е лесно, но е жизнено важно.

Може да насочвате учениците към размисъл след поставена групова задача или проект, като използвате въпроси, подобни на тези, описани в частта „Рубрики” в част 2 на урока.

 

Книгата може да бъде закупена онлайн от сайта на програма „Добродетели“ или в разпространителската мрежа на Хеликон и Книжен Център „Гринуич“.

 

>>>КЪМ ВТОРА ЧАСТ НА УРОКА – ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

 

 Румяна Божкова, главен учител в 104 ОУ „Захари Стоянов”.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин