Урок за умения за работа в екип за 3-4 клас (част 2)

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/05/2019 - 09:00

Днес ви представяме втора част на урочен план на тема Сътрудничесто, откъс от книгата „Уроци за сърцето - Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст“ на Фондация Благотворител, с автори Даниела Златева, Румяна Божкова и Марина Грозданова, издателство БГ Книга.

 

Уроците могат да бъдат ползвани в час на класа, тематична седмица или месец. Плановече започват с въведение в темата за класа и предлагат различни истории и дейности, с които да бъде преживяна. Тази част на урока са практически занимания, след като вече сте въвели темата пред класа.

 

„Уроци за сърцето“ е за учители в начална училищна степен, които искат да участват в изграждането на характера на децата и да включат добродетелите в ежедневното общуване и в учебната среда. Наръчникът съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение, благодарност и др., представени чрез вдъхновяващи истории, дискусии, игри и артистични дейности.“

 

Текст и снимка: Фондация "Благотворител"

 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Всичко се крепи на любовта и сътрудничеството. Уейн Дайър

 

>>>КЪМ ПЪРВА ЧАСТ НА УРОКАВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА

 

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ…

 

Лебед, рак и щука

Веднъж се случило така, че лебед, рак и щука трябвало с една каручка да си прекарат някакъв товар от едно място на друго. Вързали отпред три въжета и започнали да теглят колата.

Но всеки теглел според своята природа и способности.

Лебедът литнал нагоре и здраво опънал въжето. Ракът го повлякъл настрани по земята, защото той така ходи – странично. А щуката се гмурнала към дълбокото и дръпнала въжето към дъното.

Така опъвали те в три различни посоки и колата, разбира се, не помръднала от мястото си и сега си е там.

Щом няма разбирателство и обща цел,

делата без напредък са, човече.

Ти може да си умен или смел,

но безполезен си и даже пречиш.

по Иван Крилов

 

Въпроси към историята:

 • Постигната ли е целта на общата работа от героите в баснята?
 • Кое им пречи да помръднат колата?
 • Как ли се чувства всеки един от тях?

 

ИГРИ И МАЙСТОРЛЪЦИ

 

Китайските пръчици

При по-голям клас децата се разделят на групи (четен брой). Определя се стартовата линия и финала (около 5-6 метра). Децата се нареждат по двойки с лице един към друг, на разстояние, колкото е дължината на една сламка или китайска пръчица за хранене, придържайки я с тялото си. Движат се странично, като се стремят пръчицата да не падне. Когато всички стигнат финалната права, се обявява края на играта, която няма състезателен характер. Целта е всяка двойка да измине определеното разстояние и сламката/пръчицата да не падне.

Можете да направите заедно изводи с въпросите:

 • Кои двойки деца успяха да задържат пръчицата и не позволиха тя да падне?
 • Кое им помогна да финишират?
 • Кое попречи на някои да финишират?
 • Как работихте заедно по двойки?
 • От какво зависи успехът на всяка двойка в тази игра?

 

Изработвам история

Интересна за учениците съвместна дейност е изработването на комикс по дадена история, приказка, кратък разказ. Децата се разделят на екипи, като на всеки екип се предоставя кратък текст, по който създават своя комикс. Отделните моменти се представят на няколко странички.

 

Вестник „Моят клас”

Класът се разделя на екипи, които създават отделни рубрики на седмичен брой на вестник „Моят клас”. Всеки екип получава изображение/емблема – Приложение № 11, с което илюстрира съдържанието на списваната рубрика, картон А4, цветни моливи, лепило.

 

Рубрики:

 1. Учим лесно – екипът създава рубрика, свързана с учебните постижения и напредъка на децата през седмицата (тук може да се включи всичко, което има отношение към уроци, състезания, конкурси, олимпиади, тестове и постиженията, свързани с тях);
 2. Здраво тяло – екипът създава рубрика, свързана с физическото развитие на учениците (учебни часове по физическо възпитание и спорт, любими спортни игри, поздравления към изявилите се спортисти през седмицата);
 3. Смях в очите – екипът създава рубрика, в която се разглеждат забавните игри и развлеченията, интересни весели истории и случки, които са допринесли за доброто настроение и радост;
 4. Мога още… – екипът създава рубрика, в която коментира по-интересните събития в класа през седмицата и прави предложение или отправя предизвикателство към класа за следващата седмица;
 5. Обективът видя… – екипът представя най-интересните прояви на класа с фотографии.

Изпълнението на общата за екипа работа се осъществява в часа, след предварителна подготовка на всеки екип. Преди започването на работата раздайте на децата картон с написани правила, които всеки спазва при съвместната работа. (Работя по поставената задача в екипа; Давам идеи; Слушам активно и ценя мнението на другите; Помагам на останалите членове от екипа; Стремя се да изпълня задачата в срок; Участвам в представянето на изработената работа от екипа).

Представянето на подготвените рубрики може да се осъществи, като всеки от говорителите на екипите отговори на следните въпроси (изписани на дъската):

 • Какво постигнахме?
 • Какви трудности срещнахме?
 • Участваше ли всеки?
 • Какво научих от членовете на екипа?
 • Как се чувствах по време на съвместната ни работа?

 

И НАКРАЯ…

Използвайте последните минути от часа, за да обобщите темата с примерни въпроси:

 • Какво ви беше интересно?
 • Как ви помага сътрудничеството?
 • Какво искате да запомните за сътрудничеството?

 

ХИТРИНКИ

 

Представете на децата някои заглавия от последните броеве на ежедневници. Напр.:

„Аурубис България и Детско-юношеската академия на ПФК „Лудогорец” продължават своето сътрудничество в подкрепа на спорта и младите таланти”; „Академия Лудогорец ще си сътрудничи с школа от Пазарджик”; „Българо-швейцарска програма за сътрудничество”; „Сътрудничество в областта на науката и образованието” и др. Коментирайте как разбират посочените заглавия и от какво зависи успешното сътрудничество?

 

Мили родители, …

За подготовката на дейността Вестник „Моят клас” децата ще имат поставени групови задачи. Съвместната им работа ще даде възможност на екипа да е уверен и удовлетворен от предстоящото в часа.

Затова можете да се обърнете към родителите за съдействие. Предложете им заедно да разгледат и обсъдят случайни рубрики в ежедневници или списания и да поговорят затова, че успехите се постигат с общия труд на хората.

 

>>>Изтеглете Приложение 11

Книгата може да бъде закупена онлайн от сайта на програма „Добродетели“ или в разпространителската мрежа на Хеликон и Книжен Център „Гринуич“.

 

 

Румяна Божкова, главен учител в 104 ОУ „Захари Стоянов”

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин