Интердисциплинарно ситуационно обучение в начален етап - "Професии на хората от моето родно място"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
09/05/2017 - 09:00
Интердисциплинарно ситуационно обучение в начален етап

 

Представям ви проекта, реализиран във втори клас през втория срок.

Темата е: „Хората имат различни професии. Професии на хората от моето родно място”

Това сме ние – авторите на проекта – учениците  от 2 "а" клас:

Дейностите са разпределени в три етапа – организационен, оперативен и продуктивен.

Интегрирани са знания по учебните предмети: Околен свят, Български език и литература, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника, Информационни технологии и Физическо възпитание и спорт.

Организационен етап - въвеждане в темата и запознаване с организацията на работата.

Oперативния етап - извършва се основната дейност.

Подуктивен етап - учениците работят по отделните задачи, които са част от цялостната подготовка за създаване на крайния продукт. Той представлява книжка, в която са събрани резултатите от проучванията и дейността на децата.

Организационният етап се реализира като урок по Околен свят, тема: „Хората имат различни професии”. Към темата на проекта насочвам беседата по време на часа, като в края поставям предизвикателство пред учениците: да проучат какви професии упражняват хората около тях. Съставяме план за работа и обсъждаме същността на проучването.

Сформираните още в 1 клас екипи работят добре и затова се запазват в същия състав. Разпределям задачите между екипите. Подготвям 4 плика, всяка група избира 1 плик. И така:

  • На група „Мечетата“ се падна задача ПPОФЕСИИ НА ХОРА, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ. След проучването избраха да ни разкажат за професиите овцевъд, пчелар, растениевъд.
  • На група „Зайци и лъвове“ се падна задача: ПРОФЕСИИ НА ХОРА, КОИТО СЪЗДАВАТ СТОКИ. След проучването избраха да ни разкажат за професиите на комплектовач на кабели и инсталации, готвач, шивач.
  • На група „Папагалите“ се падна задачата: ПРОФЕСИИ НА ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ В УСЛУГА НА ДРУГИТЕ. След проучването избраха да ни разкажат за професиите магазинер, библиотекар и фелдшер.
  • На „Бонбоните“ се падна задача: РЕДКИ И ОТМИРАЩИ ПРОФЕСИИ. След проучването избраха да ни разкажат за професиите кошничар, пощальон и ковач.

В периода на проучването контролирам дейността на децата, насочвам ги и им помагам. А екипите взаимно си разменят информация. Успоредно с това тече и учебният процес.

Този час от операционния етап е свързан с темата  „Как оценяваме труда на хората около нас и каква професия бихме избрали за себе си.” В кратко съчинение децата описват себе си на мястото на което биха искали да работят и какви качества трябва да притежават, за да постигнат мечтата си.

След като са описали в часа по Български език и литература мечтаната професия, идва моментът да нарисуват и изразят представата си върху бял лист чрез рисунка (в часа по Изобразително изкуство).

В края на часа създаваме съкровищница с настоящи и бъдещи професии на хора от с. Сотиря, която използваме в часа по Физическо възпитание и спорт. Целта на играта е разпознаване на изтеглената от съкровищницата професия, представена чрез мимики, жестове и движения. Разбира се, този час протече с много смях и забавление!

В допълнителния час на класа, екипите, с помощта на по-големите ученици, работят в компютърната зала върху създаването на титулна страница, търсят любопитна информация за професиите по света с оглед на темата от проекта. Подреждат събрания снимков материал. Разпечатват. (ИТ)

Съпътстващата задача включва допълване на текст, в който ученикът да се представи, да аргументира избора си на професия и да залепи написаното на гърба на своята рисунка.

В часа по Български език и литература екипите подбират и редактират събраната по време на проучванията информация и я записват върху готовите листи със снимков материал. От целия материал екипите оформят книжките си - крайният продукт на проекта. (Домашен бит и техника)

Заключителният етап се реализира в час по Околен свят като открит урок. Учениците представят изработените книжки, демонстрират какво са научили за професиите на хората от Сотиря.

 

Проектът беше успешен, затова планирам втора част, в която ще продължим темата с професиите, ще издирим хора с мечтаните от нас професии, ще ги каним на гости, ще им гостуваме.

За мен остава да поддържам пламъчето, което успях да запаля в децата и да се надявам, че то няма да угасне с времето…

Мария Хаджистойчева – начален учител в ОУ „Свети Паисий Хилендарски”- с. Сотиря, община Сливен

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин